ČLÁNOK
Majoritným akcionárom Poštovej banky bude zrejme Istrokapitál
19. septembra 2003

Majoritným akcionárom Poštovej banky (PB) sa zrejme stane finančná spoločnosť Istrokapitál. „Záujmom Istrokapitálu je v prípade neúčasti ostatných akcionárov na navyšovaní základného imania využiť možnosť upísať akcie v celom navrhovanom objeme, teda vyše 800 mil. Sk,“ povedal pre agentúra člen predstavenstva Istrokapitálu Miroslav Remeta. Neúčasť na navyšovaní základného imania zároveň agentúre SITA potvrdil doterajší majoritný akcionár banky – Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo). „Orgány SKo rozhodli o takomto postupe vzhľadom na pretrvávajúci záujem spoločnosti odpredať akcionársky podiel v Poštovej banke v krátkodobom horizonte,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SKo Patrik Golský.

Neúčasťou SKo na zvyšovaní základného imania PB sa podľa Golského zníži jej akcionársky podiel približne na pôvodnú úroveň ako pri vstupe do banky. SKo by tak mal ostať vyše tretinový balík akcií. S takýmto podielom je však spojené „blokačné právo“ pri rozhodovaní, keďže stanovy PB vyžadujú pri hlasovaní súhlas majiteľov viac ako dvoch tretín akcií. „Vzhľadom na platné stanovy Poštovej banky sa na doterajšom postavení SKo z pohľadu kompetencií a právomocí pri prijímaní strategických rozhodnutí týkajúcich sa fungovania banky nič nezmení,“ uviedol ďalej Golský. SKo zatiaľ v PB vlastní 55,16 % akcií.

Podiel, ktorý SKo v banke po skončení oboch kôl navyšovania základného imania ostane, chce táto inštitúcia predať. Jej orgány ale zatiaľ neprijali definitívne rozhodnutie o konkrétnej forme. Samotnú neúčasť na navyšovaní základného imania SKo zdôvodnila neistou návratnosťou takejto investície. „Primárnym cieľom SKo je vymáhanie a správa problémových pohľadávok presunutých do jej portfólia v rámci reštrukturalizácie bankového sektora, nie dlhodobý výkon akcionárskych práv v oblasti bankovníctva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by návratnosť ďalších finančných investícií zo strany SKo do základného imania PB nebola zabezpečená,“ skonštatoval Golský.

Samotné základné imanie PB by sa podľa rozhodnutia akcionárov malo zvýšiť o 800,112 mil. Sk na 2,45 mld. Sk vydaním 31 600 kusov nových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 25 320 Sk. Prvé kolo navyšovania sa začalo 2. septembra a potrvá do konca tohto týždňa. Druhé kolo sa koná v termíne od 23. do 26. septembra.

SKo sa pokúšala svoj podiel v PB predať v závere roka 2001, nebola však úspešná. Vypísaný medzinárodný tender nebol navyše doteraz oficiálne ukončený. Predbežné ponuky na kúpu banky podali Tatra banka, Kulczyk Holding, J&T Finance Group, ING Bank a Česká poisťovňa (ČP). Kulczyk však neskôr z tendra odstúpil napriek tomu, že získal povolenie na vykonanie auditu. Spoločnosť J&T nedostala od centrálnej banky súhlas s vykonaním due diligence. Tatra banka, ING Bank N.V. a ČP vykonali v banke audit. Záväzné ponuky podali len Tatra banka a ČP, s SKo sa však nedohodli. SKo chcela ďalej rokovať s Tatra bankou, ČP aj ING Bank.

„Prijaté ponuky boli orgánmi spoločnosti odmietnuté výlučne z dôvodu nevyhovujúcich finančných parametrov. Vzhľadom k tomu, že tender nebol oficiálne uzatvorený, existuje stále priestor pre prípadné rokovanie s potenciálnymi investormi zo strany konsolidačnej,“ skonštatoval hovorca SKo. Orgány spoločnosti podľa neho v súčasnosti zvažujú a posudzujú ďalšie alternatívy nakladania s jej akcionárskym podielom v PB.

Okrem SKo s 55,16-percentným podielom a Istrokapitálu s 34,25-percentným podielom je tretím najväčším akcionárom PB Slovenská pošta, ktorá vlastní 6,85 % jej akcií. Nad 1 % akcií ešte vlastnia firmy Rail Cargo Slovakia, a. s. (1,43 %) a Österreichische Postsparkasse AG s 1,01 % akcií. Ďalšími akcionármi sú potom firmy Merktfaktor, s. r. o. (0,67 %), M-Kredit, s. r. o. (0,34 %), UNIQUA Versicherungen AG (0,13 %) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s 0,15 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS