ČLÁNOK
Majitelia anonymných vkladov už podliehajú sprísnenej kontrole
21. januára 2001

Od začiatku tohto roka sú majitelia anonymných vkladov povinní preukázať svoju totožnosť pri každej obchodnej operácii. Túto povinnosť upravila novelizácia zákona o bankách, ktorá súvisela so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára tohto roka. Podľa údajov Národnej banky Slovenska predstavoval ku koncu minulého roka celkový objem vkladov obyvateľstva v bankovom sektore SR 361,3 mld. Sk, anonymné vklady sa na ňom podieľali približne 13 %. Celkový objem anonymných vkladov obyvateľstva tak dosiahol 48,6 mld. Sk.

Podľa riaditeľa odboru pobočiek Ľudovej banky Davida Saleha, vkladné knižky ani cenné papiere na doručiteľa ako formy úspor novými úpravami zrušené neboli a banky ich môžu naďalej ponúkať zákazníkom. „Rozdiel je však v tom, že pri otvorení, ako aj pri každom disponovaní takýmto vkladom sa musí doručiteľ alebo žiadateľ o bankovú službu banke identifikovať. Naďalej si však môže vybrať ľubovoľný názov produktu a heslo, a každý, kto knižku, resp. cenný papier predloží a pozná heslo, tomu banka umožní disponovať s vkladom,“ povedal D. Saleh. Banky podľa platných predpisov nie sú povinné informovať štátne orgány, ako napríklad daňové úrady, colnice alebo exekútorov, či konkrétna fyzická osoba disponuje anonymným vkladom. „Rozdiel oproti predchádzajúcemu stavu je v tom, že v prípade potreby bude možné zistiť, kto o konkrétny bankový produkt požiadal, kto vložil a kto vyberal peniaze,“ povedal D. Saleh. Takýto režim bude podľa neho trvať dovtedy, kým nebude prijatá predpokladaná novela Občianskeho zákonníka, ktorá by mala zrušiť vklady na doručiteľa a určiť lehotu na zmenu anonymných vkladov na vklady „na meno“.

V Ľudovej banke je približne tretina všetkých vkladných knižiek vydaná na doručiteľa, z celkového objemu vkladov banky anonymné predstavujú 6,8 %. Najväčším objemom anonymných vkladov disponuje Slovenská sporiteľňa, ktorá je najvýznamnejšou retailovou bankou na Slovensku. „Z celkového objemu primárnych zdrojov na úrovni 157 mld. Sk anonymné vklady tvoria 26 %,“ povedala pre SITA hovorkyňa sporiteľne Jana Ďuricová. Podľa jej slov banka od prvého januára overuje totožnosť klienta pri každej operácii s anonymným vkladom. Vo Všeobecnej úverovej banke sa podľa jej hovorcu Norberta Lazara objem anonymných vkladov pohybuje pod hranicou 10 % celkových vkladov klientov. Tatra banka, ktorá sa radí k bankám s najväčším objemom primárnych vkladov, zaviedla povinnú identifikáciu klientov pri výberoch z vkladných knižiek na doručiteľa už v roku 1996. Podľa Romana Začku z oddelenia pre vzťahy s verejnosťou banky, Tatra banka naďalej ponúka aj anonymné vklady, ale klientov už identifikuje aj pri samotnom vklade v zmysle nových predpisov.

Podľa súčasného systému ochrany vkladov platného v SR sa na anonymné vklady štátom garantovaná ochrana nevzťahuje. Pri prípadnom krachu banky štát teda v ich prípade negarantuje ich majiteľovi vyplatenie zákonom stanovenej maximálnej výšky náhrady za nedostupný vklad, ako tomu je pri neanonymných vkladoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS