ČLÁNOK
Majetok takmer všetkých fondov na Slovensku rastie
18. decembra 2000

Čistá hodnota aktív (NAV) otvorených podielových fondov (OPF) evidovaných Asociáciou správcovských spoločností (ASS) v minulom týždni pokračovala v miernom vzostupe. Jej pokles zaznamenalo len päť fondov, z toho tri zahraničné fondy. Obidve extrémne hodnoty týždennej zmeny NAV zaznamenali zahraničné fondy. Vyplýva to z údajov ASS

Najväčší nárast čistej hodnoty aktív na úrovni 5 % dosiahol fond Veri-Select spoločnosti Veritas SG. Tento fond tak po predchádzajúcich prepadoch už tretíkrát zaznamenáva rast. Na jednu korunu investovanú do tohto fondu pripadá 0,9386 Sk oproti 0,8939 Sk v týždni pred tým. Podstatnejšie vzrástla tiež hodnota aktív Globálneho akciového fondu správcovskej spoločnosti J&T Asset Management, keď stúpla o 2,38 %. Naberá tak stratené úrovne v minulých týždňov. Jednopercentný nárast NAV prekročil aj Renta globálny akciový OPF rovnakej správcovskej spoločnosti, keď vzrástol o 1,57 %. Na jednu korunu podielu v ňom pripadá 1,4210 Sk. Fond Wiof Global Equity vzrástol o 1,27 % pri 1,2692 Sk na jednu investovanú korunu.

Fond Wiof European Equity, ktorý ešte v predchádzajúcom týždni dosahoval nárast NAV, vykázal v minulom týždni najvýznamnejší pokles zo všetkých fondov evidovaných asociáciou. Jeho čistá hodnota aktív klesla o 2,11 %. Na jednu korunu podielového listu pripadá 0,977 Sk. Druhý najpodstatnejší pokles NAV na úrovni 1,16 % zaznamenal Eurofond spoločnosti VÚB Asset Management s 0,9694 Sk na jednu investovanú korunu.

Z 21 OPF domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,017 mld. Sk Korunový dlhopisový OPF spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 935,7 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV majú začínajúce fondy Tatra Asset Management. Celková NAV Dolárového OPF tejto spoločnosti však za týždeň vzrástla zo 480 tis. Sk až na 1,572 mil. Sk. Ešte významnejšie sa zvýšil objem majetku Amerického OPF zo 174,735 tis. Sk na 2,126 mil. Sk. Zahraničné fondy dosahujú ako obvykle väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 18,844 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS