ČLÁNOK
Majetok SLK v druhom kole ponukového konania
15. januára 2002

Správca konkurznej podstaty spoločnosti Slovenské lodenice, a.s., Komárno (SLK) Ivan Pádej, vyhlásil druhé kolo speňažovania majetku komárňanských lodeníc. „Informačné memorandum, znalecké posudky k nahliadnutiu sú rovnako ako možnosť vykonania obhliadky areálu SLK záujemcom k dispozícii do 4. februára tohto roka,“ uviedol I. Pádej.
Záujemcovia môžu svoje písomné záväzné ponuky podať najneskôr do 6. februára tohto roku, pričom speňažovanie sa realizuje v súlade s plánom schváleným schôdzou veriteľov v júli 2001. I. Pádej verí, že úspešné ukončenie speňažovania konkurznej podstaty, ktorej predmetom je šesť súborov majetku, posunie proces celkovej konsolidácie lodeníc a zabezpečí zachovanie lodiarskeho priemyslu v Komárne.
Termíny výberového konania na predaj majetku SLK korešpondujú s vypísaním tendra Fondu národného majetku (FNM) SR na predaj spoločností Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava (SLKB) a SLK Stroje a mechanizmy (SLK SAM), o ktoré prejavilo záujem 10 spoločností vrátane holandskej Oost Europa Participaties. To by podľa správcu konkurznej podstaty SLK mohlo mať pozitívny vplyv na záujem investorov o majetok SLK v konkurze.
Ďalšou spoločnosťou spojenou s komárňanskými lodenicami, ktorej majetok je ponúkaný v konkurznom konaní je SLK – Remont, s.r.o. Správca konkurznej podstaty tejto spoločnosti, zaoberajúcej sa prevažne opravou lodí a výrobou komponentov pre lode a plavidlá, predáva v prvom kole ponukového konania rozpracovanú výrobu a pohľadávky firmy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS