ČLÁNOK
Majetok fondov zaznamenal len malé zmeny
15. januára 2001

Otvorené podielové fondy distribuované na Slovensku zaznamenali v minulom týždni len mierne zmeny čistej hodnoty aktív (NAV), pričom takmer polovica z nich zaznamenala pokles jej hodnoty a druhá časť nárast. Hodnota majetku fondov sa pritom menila v intervale od mínus 3 % do plus 1,55 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Najväčšiu zmenu hodnoty majetku zaznamenal Globálny akciový otvorený podielový fond (OPF) spravovaný spoločnosťou Istro Asset Management, keď poklesol o 3 %. Na jednu korunu investovanú do tohto fondu tak pripadá 0,7268 Sk, čo je druhá najnižšia hodnota spomedzi všetkých fondov. Celková čistá hodnota majetku tohto fondu predstavuje 33,361 mil. Sk. Druhý najvýraznejší týždenný pokles NAV o 2,82 % zaznamenal fond Wiof European Equity spoločnosti Paribas Asset Management, ktorého hodnota majetku na jednu korunu predstavuje 0,9322 Sk. Z domácich fondov sa naďalej nedarí Európskemu technologickému fondu spoločnosti Tatra Asset Management: Pokles jeho majetku o 2,19 % spôsobil, že na jednu vloženú korunu do tohto fondu pripadá len 0,6110 Sk, čo je najmenej zo všetkých fondov.

Pozitívnym smerom sa v minulom týždni vyvíjal majetok fondu Veri-Eurovaleur spoločnosti Veritas SG, keď zaznamenal najvyšší týždenný nárast 1,55 %. Na investovanú korunu v ňom pripadá 1,4040 Sk. Darilo sa aj portfóliu fondu Veri-Select, ktorého hodnota vzrástla o 0,8 %, na jednu korunu však pripadá len 0,7699 Sk majetku. Spoločnosť Veritas SG spravuje okrem iného aj fond Veri-Valeur, ktorý naďalej eviduje najvyššiu celkovú NAV vo výške 18,044 mld. Sk.

Z 21 otvorených podielových fondov (OPF) domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,025 mld. Sk Korunový dlhopisový OPF spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 931 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV majú fondy Garant OPF, Growth OPF a Income OPF spoločnosti J&T Asset Management.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS