ČLÁNOK
Majetok fondov v minulom týždni zväčša narastal
22. januára 2001

Najvyššiu kumulovanú sumu čistých predajov na Slovensku 828,333 mil. Sk dosiahol na konci tretieho týždňa tohto roku Eurofond spravovaný spoločnosťou Prvá Penzijná. O niečo menší objem 773,144 mil. Sk vyzbieral Korunový dlhopisový fond, ktorý spravuje Tatra Asset Management (TAM). Treticu najpredávanejších fondov uzatvára otvorený podielový fond Bonus, ktorého správu vedie rovnako Prvá Penzijná. Kumulovaná suma jeho čistých predajov predstavuje 495,823 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

V treťom týždni vydal najviac nových podielov v celkovej hodnote 22,564 mil. Sk Európsky akciový fond spoločnosti TAM. Najviac vrátených podielov v hodnote 4,266 mil. Sk zaznamenal Korunový dlhopisový fond správcu TAM, počet vydaných podielov ich však ďaleko prevýšil, keď dosiahol 9,067 mil. Sk.

Počas tretieho týždňa zaznamenal najvyšší nárast hodnoty podielu na úrovni 10,10 % KBC Equity Fund Internet a ďalšie fondy spravované spoločnosťou KBC. KBC Equity Fund Telecom zaznamenal nárast o 7,1 % a KBC Equity Technology 6,83-percentné zvýšenie. Pokles hodnoty podielov nedosiahol ani hranicu 1 %. Zníženie hodnoty o 0,8 % zaznamenal Americký akciový fond spravovaný TAM, druhý najvyšší pokles 0,72 % zaregistroval Koruna peňažný fond, ktorého správcom je J&T Asset Management.

Asociácia správcovských spoločností v súčasnosti sleduje údaje o 4 fondoch peňažného trhu, na ktorých sa angažuje správcovská spoločnosť Capital Invest, J&T AM a TAM. Dlhopisové fondy ponúka VÚB Asset Management, TAM, Capital Invest a KBC. Zmiešané fondy evidované ASS predáva Prvá penzijná, TAM, Veritas SG a Istro Asset Management (IAM). Akciové fondy spravujú TAM, Capital Invest, IAM, J&T AM, KBC, Veritas SG, AIG Global Inv. Corp. (Switzerland), AIG-Brandes a AIG Global Inv. Corp. (USA). Fondy fondov, tzv. strešné fondy, ponúkajú len KBC a Veritas SG.

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom pribudli do údajov zverejnených asociáciou fondy spoločností Capital Invest a KBC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS