ČLÁNOK
Majetok fondov sa na začiatku roka výrazne nezmenil
9. januára 2001

V prvom týždni nového roka zaznamenali otvorené podielové fondy pôsobiace na slovenskom trhu len nevýrazné zmeny čistej hodnoty aktív (NAV) pripadajúcej na jeden podiel. Podľa údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností obidva fondy Istro Asset Managementu (IAM) zaznamenali nárast NAV, opačný vývoj zaznamenali fondy Prvej penzijnej. Ostatné správcovské spoločnosti vykázali zmenu majetku oboma smermi. J&T Asset Management a Veritas SG údaje o svojich fondoch nezaktualizovali.

Podľa uvedených údajov zaznamenal najvyšší nárast NAV pripadajúci na jeden podiel na úrovni 1,88 % Globálny akciový fond spoločnosti IAM. Na jednu korunu investovanú do tohto fondu pripadá 0,7493 Sk majetku. Celková hodnota majetku fondu je zatiaľ 34,037 mil. Sk. Nárast NAV ostatných fondov evidovaných asociáciou nepresiahol 1 %.

Najväčší pokles NAV na podiel vykázal v prvom týždni Európsky technologický fond spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management (TAM). Jeho čistý majetok poklesol o 3,9 %: Jeho hodnota pripadajúca na jednu korunu predstavovala 0,6247 Sk, čo je najmenej zo všetkých fondov pôsobiacich na Slovensku. Mierne poklesla aj hodnota majetku fondov Wiof, keď Wiof Global Equity poklesol o 2,79 %.

Najvyššiu čistú hodnotu aktív 4,9643 Sk na jednu korunu naďalej stále vykazuje podielový fond Veri-Valeur spoločnosti Veritas. Z domácich podielových fondov najväčšiu čistú hodnotu aktív na jednu korunu vo výške 2,038 Sk vykázal v prvom týždni nového roka Bonus OPF spoločnosti Prvá penzijná. Najmenšiu výšku aktív 0,6247 Sk na jednu korunu evidoval Európsky technologický fond o.p.f. spoločnosti TAM.

Z 21 otvorených podielových fondov (OPF) domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,020 mld. Sk Korunový dlhopisový OPF spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 940,9 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV majú fondy Garant OPF, Growth OPF a Income OPF spoločnosti J&T Asset Management. Zahraničné fondy dosahujú ako obvykle väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 17,599 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS