ČLÁNOK
Majetok českých otvorených podielových fondoch dosiahol v druhom štvrťroku 83,5 mld. CZK
8. júla 2002

Majetok otvorených podielových fondov (OPF) v správe členov Unie investičních společností ČR (UNIS) vzrástol v druhom štvrťroku o viac ako 7,12 mld. CZK na celkových 83,47 mld. CZK. K rastu majetku prispeli kladné čisté predaje, ktoré za všetky OPF dosiahli hodnotu 4,21 mld. CZK, pri predajoch v objeme 15,07 mld. CZK a odkupoch v objeme 10,85 mld. CZK. Informovala o tom tlačová hovorkyňa UNIS Jana Fajtová.

Na tomto výsledku sa rozhodujúcou mierou podieľali fondy peňažného trhu s najvyššími čistými predajmi za celú históriu od roku 1997 vo výške 6,63 mld. CZK, pri predajoch vyšších ako 13 mld. CZK a odkupoch vo výške 6,40 mld. CZK. „Ďalšiu významnú časť rastu majetku vytvorilo zahrnutie OPF Živnobanka – obligační fond s majetkom v hodnote 2,77 mld. CZK transformovaného z investičného fondu Živnobanka – 1. investiční fond, a tiež šiestich OPF spravovaných novým riadnym členom investičnou spoločnosťou J&T Asset Management,“ uviedla J. Fajtová.

Korunové fondy podľa hovorkyne v júni zaznamenali záporné čisté predaje vo výške -0,2 mld. CZK. Iba dlhopisové fondy vykázali v júni kladné čisté predaje, a to vo výške necelých 350 mil. CZK. Zmiešané fondy, akciové fondy a fondy fondov zaznamenali v júni záporné čisté predaje, čiže prevahu odkupov nad predajmi v súhrnnej hodnote 581 mil. CZK.

V skupine kupónových fondov prevážili ako zvyčajne odkupy nad novými predajmi a ich čisté záporné predaje predstavovali v júni -1,6 mld. CZK. Iba fondy peňažného trhu vykázali v tejto skupine čisté predaje vo výške iba 131 tis. CZK. Ostatné fondy zaznamenali záporné čisté predaje. Boli to fondy dlhopisové (-1,3 mil. CZK), zmiešané fondy (-390 mil. CZK) a akciové fondy (- 3 mil. CZK).

Štatistika UNIS za mesiac jún zahrňuje údaje za 78 OPF jedenástich členov UNIS. Únia má ďalej 11 pridružených členov a jedného partnera. Členovia UNIS spravujú tiež deväť investičných a dva uzavreté podielové fondy v vlastným imaním k ultimu júna vo výške 10,3 mld. CZK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS