ČLÁNOK
Maďarský úrad PSzAF schválil akvizíciu IRB bankou OTP
7. marca 2002

Maďarský úrad pre štátny dozor nad finančnými inštitúciami PSzAF v stredu oznámil schválenie akvizície 92,55-percentného podielu slovenskej Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB) maďarskou bankou OTP Bank. Protimonopolný úrad SR podľa jeho tlačovej tajomníčky Kataríny Dubovcovej zatiaľ akvizíciu posudzuje, nevydal však žiadne rozhodnutie.

Kúpnopredajnú zmluvu podpísali predstavitelia SR a OTP Bank 7. decembra minulého roku. Maďarský investor na základe nej získal 69,56-percentný štátny podiel v IRB, z toho 65,52 % z portfólia Ministerstva financií SR, Fond národného majetku vlastnil ďalšie 4,04 % akcií. OTP Bank by mala odkúpiť aj 22,99 % akcií vo vlastníctve Slovenskej poisťovne. Maďarský investor by mal za celý 92,55-percentný podiel zaplatiť 700 mil. Sk.

Podľa najvyšších predstaviteľov OTP má maďarská banka záujem aj o odkúpenie zvyšných minoritných podielov ostatných akcionárov v IRB a získanie 100-percentného vplyvu v banke. OTP sa v privatizačnej zmluve zaväzuje vlastniť viac ako 50-percentný podiel na základnom imaní IRB najmenej počas štyroch rokov a do jedného roka zvýšiť základné imanie banky najmenej o 1 mld. Sk.

IRB skončila minuloročné hospodárenie so ziskom 12,2 mil. Sk, čo oproti roku 2000 predstavuje pokles takmer o polovicu. Bilančná hodnota banky sa medziročne znížila o 12,8 % na 23,895 mld. Sk. Dôvodom poklesu celkovej sumy aktív banky počas minulého roku bola transformácia zlých úverov presunutých do konsolidačnej agentúry na reštrukturalizačné dlhopisy v objeme 6,4 mld. Sk. Objem úverov sa medziročne znížil zhruba o 40 % na 12,561 mld. Sk. Vklady klientov v IRB predstavovali 12,287 mld. Sk, tvorili tak dominantnú položku pasív s podielom presahujúcim 51 %. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 53,03 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS