ČLÁNOK
Maďarský PMÚ o koncentrácii Slovnaft-MOL do 6. septembra
25. augusta 2000

Maďarský protimonopolný úrad rozhodne vo veci koncentrácie spoločností MOL Rt. a akciovej spoločnosti Slovnaft Bratislava do 6. septembra. Posudzovanie koncentrácie v prípade maďarského trhu je jednoduchšie, ako v prípade slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ), pretože maďarský trh sa vyznačuje vyššou mierou liberalizácie cien a silnejším konkurenčným prostredím. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda maďarského protimonopolného úradu Gazdasági versenyhivatal (GVH) Barna Szeman.
Podľa jeho slov maďarské zákony na ochranu hospodárskej súťaže fungujú na podobnom princípe ako na Slovensku. Koncentráciu možno zakázať v prípade, že účastník trhu nadobudne dominantné postavenie alebo si toto postavenie na trhu upevní. „Situácia aj Maďarsku si vyžaduje podrobnú analýzu a neustále komunikujeme aj so slovenským Protimonopolným úradom, pričom musím povedať, že táto komunikácia je veľmi dobrá,“ uviedol B. Szeman. Do úvahy sa podľa jeho slov musí brať aj podiel Slovnaftu na maďarskom trhu, pretože slovenská rafinéria tu kontroluje 6 % maloobchodného predaja, nie však formou vlastných čerpacích staníc, ale formou predaja pohonných hmôt iným maloobchodným predajcom. „Dôležitý je aj faktor cenovej tvorby, ktorá je v Maďarsku iná, ako v SR. Naše ceny nie sú regulované, ale odvodzujú sa z trhových cien pohonných hmôt v mediteránskej oblasti,“ hovorí zástupca GVH. Podľa jeho slov slovenský PMÚ povolí pravdepodobne koncentráciu s podmienkou, že Slovnaft predá časť svojich čerpacích staníc. Tretí faktor, ktorý je podľa B. Szemana nutné brať do úvahy, je skutočnosť, že takáto koncentrácia môže myť vplyv na celý stredoeurópsky trh s pohonnými hmotami, ktorý kontrolujú prakticky tri veľké spoločnosti.
Podľa doteraz známych informácií už PMÚ má k dispozícii rozhodnutie, ktoré by malo byť zverejnené v najbližších dňoch po získaní stanoviska účastníkov správneho konania k výsledkom vyšetrovania. S výsledkom vyšetrovania boli účastníci oboznámení v stredu.
Spoločnosti MOL a Slovnaft ohlásili na PMÚ koncentráciu 14. apríla 2000, ktorou na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft Bratislava. Maďarská ropná spoločnosť koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS