ČLÁNOK
Maďarsko zverejnilo strednodobý plán ekonomického rastu
9. mája 2001

Maďarsko zverejnilo strednodobý plán ekonomického rastu, ktorý popisuje vývoj hlavných makroekonomických ukazovateľov krajiny do roku 2004. Strednodobý program ekonomického rozvoja ďalej popisuje opatrenia potrebné pre vstup do Európskej únie. Program na tlačovej konferencii prezentovali maďarský minister financií Mihaly Varga, guvernér centrálnej banky Zsigmond Jarai a štátny tajomník ministerstva financií Almos Kovacs.

Strednodobý plán ekonomickej politiky Maďarska počíta v roku 2001 s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) vo výške 5 %. V roku 2002 by to malo byť 5 až 5,5 % a v poslednom roku plánu, v roku 2004, by mal rast HDP dosiahnuť 5 až 5,6 %. Index spotrebiteľských cien by mal pokračovať v poklese. V tomto roku by mala inflácia dosiahnuť úroveň 8 až 9 %, v roku 2002 by mala klesnúť na 6 až 7 %. V rokoch 2003 a 2004 by sa inflácia podľa plánu mala pohybovať v rozmedzí 5 až 6 %.

Deficit bežného účtu platobnej bilancie by mal podľa plánu Maďarska dosiahnuť 2,2 až 2,4 mld. EUR v roku 2001, v roku 2002 hodnotu 2,6 až 2,8 mld. EUR, o rok neskôr 2 až 2,7 mld. EUR a 0,5 až 1,5 mld. EUR v roku 2004. Deficit verejných financií by sa mal na HDP v roku 2001 podieľať 3 percentami, v roku 2002 by mal schodok verejných financií dosiahnuť 3,1 % HDP a o rok neskôr 2,2 % HDP. Verejný dlh by mal v roku 2001 tvoriť 53 až 55 % HDP, v roku 2004 by mal klesnúť na 46 až 48 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS