ČLÁNOK
Maďarsko sa považuje za favorita pri vstupe do EÚ
9. novembra 2000

Maďarsko vyhlásilo na základe správy Európskej únie (EÚ), že je vedúcim kandidátom na vstup do EÚ. Správa označila maďarskú ekonomiku za silnú, avšak kritizovala zaobchádzania s Rómami a slabý pokrok v oblasti životného prostredia.

„Niet pochýb o tom, že je to doteraz najpriaznivejšia správa,“ povedal minister zahraničných vecí Janos Martonyi po tom, čo EÚ vydala svoju najnovšiu správu v procese vstupu nových kandidátov do únie. „Obsahuje aj kritické pripomienky, ktoré vnímame ako pomoc pre ďalšiu prípravu krajiny,“ povedal Martonyi a dodal, že Maďarsko je jedným z najlepších kandidátov na vstup. Avšak správa obsahovala zoznam oblastí, v ktorých Maďarsko musí urobiť značný pokrok. EÚ tak chcela naznačiť, že nemieni Maďarsku zmierniť podmienky pre vstup, hoci Budapešť tvrdí, že krajina bude pripravená na vstup v januári 2003.

Pozitívne hodnotenia sa týkali hlavne maďarskej ekonomiky, ktorá vzrástla o 6,2 % počas prvej polovice tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo predstavuje najsilnejší rast v regióne. „Maďarsko je funkčnou trhovou ekonomikou a malo by sa vyrovnať s konkurenčnými tlakmi a trhovými silami v rámci EÚ v krátkodobom horizonte,“ zhodnotila Európska komisia.

EÚ vyslovila obavy ohľadom inflácie, cenovej stability a možného dopadu vyšších výdavkov na zdravotníctvo, dopravu a miestne samosprávy na celkový rozpočet štátu. Taktiež upozornila na veľkú rozdielnosť v životnej úrovni a nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Maďarska, ktorého priemyselná oblasť na severovýchode krajiny zostala ochromená uzatvorením veľkých štátnych podnikov. „Je potrebné urobiť opatrenia na zníženie regionálnych rozdielov a zvýšiť flexibilitu a mobilitu pracovnej sily,“ uvádza sa v správe.

Správa obsahovala výhrady voči Maďarsku ohľadom zaobchádzania s rómskou menšinou, ktorá predstavuje 500 000 až 800 000 ľudí, resp. okolo 8 % populácie. Maďarsko musí systematicky uplatňovať program na zlepšenie vzdelávacích, kultúrnych a zamestnaneckých podmienok pre rómsku menšinu, ktorá trpí najväčšou mierou nezamestnanosti a chudoby. Krajina musí zároveň dosiahnuť konkrétne preukázateľné výsledky. V oblasti životného prostredia Maďarsko urobilo slabý pokrok v minulom roku a tieto neúspechy sa pripisujú ministerstvu životného prostredia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS