ČLÁNOK
“ Maďarsko – „“jasný víťaz““ hodnotiacej správy EK
19. októbra 1999

Jeho vstup do únie sa však podľa popredných domácich analytikov do roku 2004 neuskutoční.
Vo svojej správe o procese rozširovania EÚ Európska komisia (EK) uviedla, že blízko k splneniu hospodárskych podmienok pre členstvo majú Poľsko, Maďarsko, Estónsko a Slovinsko, kým Česká republika bude musieť urýchliť reformný proces. EK zároveň navrhla rozšíriť predvstupové rokovania o Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko, ktoré by sa mali podľa predbežného plánu aktívne zúčastniť rokovaní v roku 2000.
„Maďarsko vychádza z celej správy EK najlepšie,“ uviedol expert pre oblasť rozširovania EÚ v rámci Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie Sandor Richter. „Jasnými porazenými sú momentálne Rumunsko a ČR,“ dodal. WIIW na žiadosť Bruselu, aby preveril či budú kandidátske krajiny schopné čeliť konkurenčným tlakom zo strany EÚ uviedol, že správa poukazuje na rozdiely medzi pokročilými krajinami a zároveň zabraňuje menej úspešným štátom v integračnom procese výrazne zaostať.
Po dôkladnej analýze správy EK Richter zdôraznil, že Maďarsko vychádza z jej hodnotenia ako jasný víťaz z hľadiska splnenia štyroch kľúčových kritérií, zahŕňajúcich existenciu funkčnej trhovej ekonomiky, schopnosti čeliť konkurenčnému tlaku v rámci EÚ, právne, administratívne a legislatívne reformy. Údaje WIIW o vývoji štrukturálnych reforiem v strednej a východnej Európe, potvrdzujú náskok Maďarska pred susednými krajinami v oblasti obchodu, produktivity a investícií. „Jednotkové náklady na prácu poklesli v Maďarsku pod úroveň v Poľsku a ČR vzhľadom na prudký rast produktivity,“ povedal Peter Havlik, jeden z autorov správy inštitútu o štrukturálnom vývoji v regióne. „Nadpriemerné výsledky Maďarska môžu byť spojené s vysokou mierou zahraničnej účasti, ktoré je dvakrát vyššia ako v Poľsku a trikrát vyššia ako v ČR, Slovensku a Slovinsku,“ dodal.
Popredná investičná banka v strednej Európe CA-IB, ktorá je súčasťou bankovej skupiny Bank Austria, zároveň udelila vysoké odporúčania pre maďarský akciový trh, kým českému, poľskému a slovenskému trhu pridelila „neutrálny“ rating.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS