ČLÁNOK
Maďarská burza by sa mala opierať o domácich investorov
7. marca 2001

Podľa názoru analytikov spoločnosti Nomura International by maďarská vláda mala povzbudiť záujem domácich investorov o budapeštiansku akciovú burzu, pokiaľ chce zabezpečiť jej dlhodobú úspešnú existenciu.

„Ak chce mať maďarský akciový trh dobrú budúcnosť, musí klásť dôraz na domácich investorov. Táto úloha si vyžaduje značné úsilie maďarskej vlády. Vláda by mala motivovať firmy, aby prichádzali na akciový trh a povzbudzovať retailových investorov, aby kupovali akcie,“ povedali analytici. Podľa ich názoru kládla maďarská vláda v minulosti väčší dôraz na prílev priameho zahraničného kapitálu ako na domáci akciový trh.

Maďarský akciový trh, ktorý bol v rokoch 1996 a 1997 jedným z najúspešnejších spomedzi všetkých tranzitívnych ekonomík na svete, postupne stratil svoju príťažlivosť. Negatívne na budapeštiansku burzu vplýva aj súčasný trend odklonu investorov od trhov strednej Európy. Obrat na budapeštianskej burze sa zredukoval o viac ako polovicu na denný priemer 30 – 40 mil. USD. Investori stratili záujem o maďarské akcie kvôli nedostatku emisií s vysokou kapitalizáciou a nových ponúk. Ďalšou príčinou sú protitrhové opatrenia vlády spojené s uvalením limitov na ceny tovarov a služieb v mene boja proti inflácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS