ČLÁNOK
Machová predloží vláde riešenie daňových nedoplatkov
19. novembra 2002

Nová generálna riaditeľka Daňového riaditeľstva SR Mária Machová plánuje v krátkom čase predložiť vláde návrh riešenia daňových nedoplatkov. Machová chce spolupracovať na návrhu daňovej reformy, pričom jej prvé modely očakáva približne o pol roka. Ako povedala Machová po uvedení do funkcie, plánuje využívať všetky existujúce nástroje na elimináciu daňových únikov. Daňová správa by sa však mala podľa nej dôkladnejšie oboznámiť s „hospodárskym životom“ daňových subjektov a pri objektívnych dôvodoch súhlasiť s rozložením daňovej povinnosti.

Generálna riaditeľka chce nadviazať na pozitíva v činnosti daňovej správy, napríklad prehĺbiť prácu s daňovými subjektmi, ktorá sa začala po vzniku osobitného daňového úradu pre veľké subjekty. Minister financií Ivan Mikloš čaká od Daňového riaditeľstva plnenie programu vlády v oblasti dosiahnutia spravodlivejšieho, priehľadnejšieho a jednoduchšieho daňového systému, poklesu korupcie, zlepšenia podnikateľského prostredia, zredukovania nedoplatkov a zníženia daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS