ČLÁNOK
Machová predloží novelu zákona o veľkej privatizácii
16. januára 2001

Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová predloží na rokovanie koaličnej rady návrh na novelizáciu zákona o veľkej privatizácii. Cieľom novely je upraviť privatizáciu štátnych podnikov s charakterom monopolu, a to predovšetkým v oblasti energetiky.

Podľa Machovej je potrebné vyriešiť problém odštátnenia týchto podnikov a zároveň otázku 51-percentného podielu štátu v privatizovaných spoločnostiach, čo je v súčasnosti platná hranica pri privatizácii týchto monopolov. Štát by si totiž podľa ministerky privatizácie nemusel zachovať majoritný podiel vo všetkých nových spoločnostiach, ktoré vznikli transformáciou štátnych podnikov. Príkladom sú Západoslovenské energetické závody (ZSE), ktoré majú v majetku aj teplárne, kde by nebolo potrebné zachovať účasť štátu. Navrhované legislatívna úprava preto obsahuje dve alternatívy riešenia. Prvou je zachovanie majoritného podielu štátu vo všetkých novovzniknutých spoločnostiach. Druhá alternatíva by naopak dala možnosť vláde v každom jednotlivom prípade stanoviť percentuálny podiel zachovania účasti štátu v každej novovzniknutej spoločnosti.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už predložilo Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) privatizačný projekt š.p. Východoslovenské energetické závody (VSE) Košice. Na základe uznesenia vládneho kabinetu sa z ostatných rozvodných štátnych podnikov, ZSE Bratislava a Stredoslovenských energetických závodov Žilina, vyčlení teplárenstvo. Privatizačné projekty oboch podnikov predloží MH SR po dopracovaní na MSPNM do 31. marca. Rezort hospodárstva paralelne vypracoval aj koncepcie reštrukturalizácie a privatizácie rozvodných podnikov, ktorými sa na svojom rokovaní bude v najbližšej dobe zaoberať slovenská vláda.

Do konca tohtoročného marca by mal vládny kabinet prerokovať privatizačný projekt a rozhodne o privatizácii štátneho rozvodného podniku VSE. K 1. aprílu 2001 sa podnik pretransformuje na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenská energetika, ktorej časť sa následne sprivatizuje. Keďže VSE teplárne nevlastnia, prebehne ich transformácia a privatizácia skôr ako v prípade Stredoslovenských a Západoslovenských energetických závodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS