ČLÁNOK


,

Lyžovačka patrí medzi nebezpečné športy
6. decembra 2002

Investícia do poistenia pri zahraničných cestách sa stáva nevyhnutnosťou. Presvedčili sa o tom mnohí, ktorí si poistku neuzavreli a obávaná situácia nastala. Veď náhoda je… Pri cestovaní do zahraničia je určitá zábezpeka nevyhnutnosťou. Čo ak si zlomíte nohu, havarujete alebo niekomu omylom dverami rozbijete hlavu? Nezabúdajme na batožinu, tá je pri dovolenke a pracovnej ceste nevyhnutnosťou. Svoju úlohu však zohrá len vtedy, ak pricestuje s vami alebo aspoň dodatočne. Horšie je, ak ste nový oblek alebo spoločenské šaty videli posledný raz pri balení. Proti všetkým uvedeným hrôzam vymysleli múdre hlavy liek s názvom cestovné poistenie. Štandardne v sebe skrýva štyri druhy poistenia: poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny a zodpovednosti za škodu. Je však na jednotlivcovi, či si uzavrie len jednu alebo viac súčastí balíka alebo sa poistí komplexne. Podľa skúseností poisťovní si cestovatelia najčastejšie uzatvárajú poistenie liečebných nákladov, ostatné súčasti však tiež zohrávajú dôležitú úlohu.

Za málo peňazí veľa muziky

Ošetrenie v zahraničí vôbec nie je lacné a za štyridsať korún denne si môžete bezstarostne vychutnávať dovolenku. Podľa produktovej manažérky cestovného poistenia Generali Poisťovne, a. s., Bratislava Dany Holienčinovej napríklad zlomená noha vo Francúzsku stojí v prepočte 20-tis. Sk, zlomený prst v Taliansku 6-tis. Sk, návšteva u lekára s angínou v tej istej krajine 3-tis. Sk, za vyvrtnutý členok v Nemecku zaplatí nešťastník 8-tisíc korún.

„Poistenie je zárukou zvládnutia finančných problémov v prípade choroby alebo úrazu v zahraničí, zárukou pomoci pri výbere lekára, nemocnice, postupu liečby,“ hovorí D. Holienčinová. Pri uzatváraní poistenia je rozhodujúce, na aké riziká chce byť klient krytý. Či si želá poistenie len v prípade úrazu a nečakanej choroby, alebo si chce poistiť zodpovednosť za škodu či právnu ochranu alebo omeškanie batožiny, prípadne storno zájazdu. Poistné krytie pre liečebné náklady zahŕňa lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu poisteného, prepravu do najbližšej nemocnice, prepravu na územie SR, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok, ale aj prepravu telesných pozostatkov na územie SR v prípade úmrtia. Pri úraze a chorobe je výška poistného krytia napríklad v Slovenskej poisťovni (SP), a. s., Bratislava aj v

R + V Poisťovni, a. s., do výšky 40-tisíc eur.

Podľa zvolenej sadzby tvorí poistné plnenie za trvalé následky na zdraví po úraze v zahraničí percento zo 100-tis. Sk alebo 200-tis. Sk, v prípade úmrtia následkom úrazu, ktorý nastal v zahraničí, pozostalým vyplatí poisťovňa 50-tis. Sk alebo 100-tis. Sk. Zaujímavé je poistenie zodpovednosti za škodu. Ak neúmyselne ublížite na zdraví alebo živote, poisťovňa kryje náklady do výšky 2 000 000 Sk, pri škode na veci je to 300-tis. Sk. Koľko by ste za uvedené poistenie zaplatili? Za komplexné poistenie zaplatíte v SP približne 32 korún za deň, v poisťovni Kooperativa, a. s., Bratislava 45 Sk/deň, v Union, poisťovacej a. s., do 40 Sk/deň, v Generali 34 Sk/deň, poisťovňa R+V ponúka ročné poistenie liečebných nákladov na cesty do 37 dní v cene 495 Sk.

Snaha o zjednodušenie

Cestovné poistenie môžete uzavrieť na počkanie v pobočkách, stačí určiť, čo konkrétne chcete a potrebujete. V posledných rokoch čoraz väčšmi využívajú klienti poisťovní aj možnosť poistiť sa cez internet, napríklad v Unione sa počet poistiek uzatvorených cez internet v roku 2002 zdvojnásobil oproti predchádzajúcemu roku. Nie je to však online v pravom zmysle slova. Zákon o elektronickom podpise sa v praxi ešte nie celkom využíva, preto aj pri online poistení dochádza k osobnému stretnutiu, pri ktorom klient podpíše zmluvu a vyplatí poistku.

Ak sa v zahraničí dostanete do problémov, zväčša medzi služby zahrnuté v poistnom patrí asistenčná služba. Telefónne číslo a kontakt uvádzajú poisťovne v poistke, ktorú uzavriete. Pri kontakte s pracovníkmi asistenčnej služby je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo poistnej zmluvy, lehotu platnosti poistenia, kontakt na seba v zahraničí. V prípade ochorenia sa treba preukázať poistkou, lekár pošle účet za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na účet zahraničného partnera poisťovne (asistenčná služba). Lekár však môže žiadať aj platbu v hotovosti. Vtedy vystaví účet s uvedením sumy, ktorú ste platili v hotovosti, a opíše ochorenie a zákrok, ktorým ošetril pacienta. Tieto doklady spolu s poistnou zmluvou slúžia na preplatenie nákladov na ošetrenie. Platba v hotovosti by nemala presiahnuť 100 eur.

Rodinné a ročné zľavy

Aby sme priblížili ceny cestovných poistiek v slovenských inštitúciách, oslovil PROFIT päť z nich s imaginárnym príkladom, v ktorom štvorčlenná rodina cestuje na 14 dní do Talianska. Denné tarify sme sa nedozvedeli od R+V poisťovne, ktorá poistenie poskytuje najmä ako balík k platobným kartám. Podľa vedúcej oddelenia pre úrazové, úverové a cestovné poistenie Libuše Beniakovej je potom rozhodujúci druh platobnej karty, ku ktorej je zadefinovaný určitý rozsah krytia a poistné je zahrnuté v ročnom poplatku za kartu.

Platí však, že klient je poistený počas prvých 37 dní pobytu v zahraničí, kedykoľvek tam vycestuje. Čiže ak vycestuje päťkrát do roka, vždy je poistený v uvedenom rozsahu. Ak zostáva v zahraničí dlhšie, môže písomne požiadať o pripoistenie, ktoré odsúhlasí ústredie poisťovne. „O pripoistenia môže za klienta požiadať aj príbuzná osoba, overujeme však, či je klient vycestovaný ešte v rozpätí 37 dní,“ dodáva L. Beniaková. Ročné poistenie liečebných nákladov bez platobnej karty vyjde v R+V dvojicu na 795 korún, ak sa dá poistiť rodina, zaplatí ročný poplatok 1 095 Sk.

V Generali si poistenie oproti pôvodným plánom tiež môžete predĺžiť prostredníctvom tzv. poistníka, ktorým je rodinný príslušník alebo známy. „Poistník musí po zakúpení ďalších dní poisteným oznámiť nové číslo poistnej zmluvy,“ hovorí D. Holienčinová. Takisto ponúka poisťovňa ročné poistenie liečebných nákladov s rodinnou zľavou. Dĺžka pobytu nesmie prekročiť 40 dní a vzťahuje sa aj na lyžovanie, ktoré sa inak zaraďuje medzi nebezpečné športy, čo znamená, že je dvojnásobne drahšie ako bežná poistka. Za ročné poistenie teda zaplatí rodina 1 080 korún. Ak si dokúpi poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu na dva týždne za 840 Sk, zaplatí za 14-dňovú lyžovačku v Taliansku 1 920 Sk. Ak by platila celé poistenie v dennej tarife (bez ročného poistenia), za lyžovanie by zaplatila 2 744 Sk. Bežná dovolenka by stála 1 792 Sk, ak by sa rodinní príslušníci poisťovali individuálne. Majú však nárok na rodinnú zľavu, vďaka ktorej ušetria 420 korún.

V Slovenskej poisťovni ušetrí rodina počas 14 dní v Taliansku 272 korún, individuálne poistenie by stálo 1 732 Sk, kým rodinné 1 460 Sk. Za lyžovačku by zaplatili 2 322 korún. V Kooperative rodinné zľavy neposkytujú, poistenie štvorčlennej rodiny na turistiku do Talianska stojí 2 268 Sk, na lyžovačku 3 556 Sk, čiže o 1 288 korún viac. V Unione by rodina zaplatila 2 126 korún pri individuálnom poistení, rodinná zľava ušetrí rozpočtu 438 korún. Rodiny s deťmi do 18 rokov totiž platia za tri osoby, bez ohľadu na to, koľko osôb sa poisťuje. Poistenie lyžovačky by stálo 3 672 Sk. Rôzne zľavy môžu získať aj držitelia medzinárodných študentských a učiteľských preukazov, vodiči kamiónov a poistenci vybraných zdravotných poisťovní (Apollo, Spoločná zdravotná poisťovňa, Sideria Istota, Dôvera). Pozor však, zľavy nemôžete kombinovať navzájom, treba si vybrať jednu, ktorú môžete uplatniť.

Hoci sa ceny na prvý pohľad zdajú vysoké a mnohí sa rozhodnú nepoistiť, nie vždy je to najlepšie riešenie. Prevencia je totiž vždy lepšia ako riešenie dôsledkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS