ČLÁNOK
Luxemburský súd zablokoval Slovensku 29,5 mil. eur
24. mája 2013

Luxemburský súd vo štvrtok nariadil zablokovanie 29,5 mil. eur slovenských aktív, na ktoré vykonáva exekúciu holandská spoločnosť Achmea, vlastník zdravotnej poisťovne Union. Informoval o tom hovorca Achmea Bert Rensen. Ako pokračoval, peniaze, ktoré sú aktuálne na viacerých bankových účtoch v Luxembursku, majú byť uložené na špeciálnom bankovom účte tak, aby boli mimo dosahu Slovenskej republiky. „Po úspešnom ukončení príslušných právnych krokov v Luxembursku budú finančné prostriedky vyplatené spoločnosti Achmea,“ uviedol Rensen.

  Exekúcia na slovenské aktíva nasleduje po tom, čo v decembri minulého roka medzinárodný arbitrážny súd rozhodol, že Slovensko porušilo bilaterálnu investičnú dohodu s Holandskom a uložil SR povinnosť zaplatiť poisťovni Achmea náhradu škody za zákaz zisku zdravotných poisťovní z roku 2007 vo výške 22 mil. eur, ako aj uhradiť tri mil. eur za trovy konania. Slovensko odmietlo kompenzáciu uhradiť, Achmea sa tak rozhodla podniknúť razantnejšie kroky. „Exekúciou týchto finančných aktív si uplatňujeme naše právo na vymoženie pohľadávky, ktorá nám bola priznaná nálezom medzinárodného rozhodcovského súdu. Niekoľkokrát sme Slovenskú republiku žiadali, aby sa vo vzťahu k svojim povinnostiam zachovala ako člen EÚ a aby splnila svoje záväzky. Do dnešného dňa tak Slovenská republika neurobila,” uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Achmea Willem van Duin s tým, že niekoľkokrát poukázali na to, že použijú všetky dostupné právne prostriedky, aby si uplatnili svoje práva. Ministerstvo financií ešte pred časom informovalo agentúru SITA, že v súčasnosti sa nemecké súdy zaoberajú žiadosťou Slovenskej republiky o zrušenie rozhodnutia arbitrážneho tribunálu.

Rozhodnutie súdu má brať do úvahy výšku pohľadávky, ktorú má Achmea voči Slovenskej republike. „Spoločnosť Achmea bola oprávnená začať s vykonaním exekúcie na slovenské aktíva potom, čo získala predchádzajúci súhlas luxemburského súdu s tým, aby sa rozhodcovský nález zo 7. decembra 2012, vydaný v prospech spoločnosti Achmea, vykonal v Luxembursku,“ skonštatoval hovorca holandskej spoločnosti. Luxemburský súd jej mal udeliť súhlas na vykonanie rozhodcovského nálezu na základe Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov z roku 1958.

Ministerstvo financií v reakcii na informácie zverejnené vlastníkom zdravotnej poisťovne Union tvrdí, že takáto interpretácia je zavádzajúca. Podľa ministerstva sa v súčasnosti nemecké súdy zaoberajú žiadosťou Slovenskej republiky o zrušenie rozhodnutia arbitrážneho tribunálu vydaného v arbitráži s Achmea. „Napriek tomu spoločnosť Achmea iniciovala exekúciu proti Slovenskej republike. Slovenská republika vykonala preto nevyhnutné kroky chrániace záujmy suverénneho štátu. Prostriedky, ktoré sú uložené v Luxemburgu, sú a budú majetkom Slovenskej republiky až do riadneho ukončenia celého sporu,“ uviedol rezort financií pre agentúru SITA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS