ČLÁNOK
Ľudová banka zaznamenala pokles zisku o 38,4 % na 82,8 mil. Sk
2. mája 2001

Hospodárenie Ľudovej banky (ĽB) skončilo v prvom štvrťroku 2001 so ziskom 82,8 mil. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Ľudová banka v pondelok. Zisk banky sa tak v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 51,53 mil. Sk, čo predstavuje pokles o 38,36 % .

Najväčšou mierou sa na hospodárení banky podpísal zisk z pokladničných a medzibankových operácií vo výške 104,85 mil. Sk spolu so ziskom z operácií s cennými papiermi (103,407 mil. Sk) a ziskom z devízových operácií (97,45 mil. Sk). Celkový hospodársky výsledok z finančných činností tak skončil so ziskom takmer 300 mil. Sk. Prevádzkové náklady Ľudovej banky dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka 168,6 mil. Sk a zaznamenali tak zníženie o 13,4 %.

Bilančná suma banky k 31. marcu tohto roka dosiahla 26,875 mld. Sk. Banka tak zaznamenala za tri mesiace nárast svojich aktív o 0,16 %. Z celkového objemu pasív ĽB tvorili záväzky voči klientom 20,411 mld. Sk, čo predstavuje 76 % celkových pasív. Objem záväzkov voči klientom v minulom štvrťroku poklesol o 0,83 %.

Najväčšou položkou aktív v objeme 8,197 mld. Sk sa koncom marca stali štátne pokladničné poukážky a dlhopisy. Ich podiel dosiahol 30,5 %. Úvery poskytnuté klientom predstavovali koncom marca 7,103 mld. Sk a účty u ostatných bánk boli v objeme 5,845 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS