ČLÁNOK
Ľudová banka za polrok so ziskom takmer 169 mil. Sk
24. júla 2001

Ľudová banka, a.s. (ĽB) dosiahla v prvom polroku zisk 168,9 mil. Sk, v medziročnom porovnaní tak klesol takmer o 3 %. Banka počas prvých šiestich mesiacov vytvorila rezervy a opravné položky v objeme 53 mil. Sk, pričom rozpustila 44,3 mil. Sk rezerv a opravných položiek. Celkové náklady predstavovali 2,413 mld. Sk a výnosy 2,582 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu júna 25,635 mld. Sk, oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak stúpla o takmer 3 %. Od začiatku roka však poklesla o 4,5 %. ĽB k ultimu júna evidovala 8,269 mld. Sk úverov klientom. Od začiatku roka tak objem úverov stúpol skoro o 10 %. Výrazný nárast zaznamenali aj prostriedky alokované do cenných papierov. Ich portfólio totiž od januára stúplo o takmer 3,4 mld. Sk na 10,715 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držala ĽB 4,1 mld. Sk a na účtoch v Národnej banke Slovenska 1,6 mld. Sk.

Takmer 80 % bilančnej hodnoty banky tvorili ku koncu júna vklady klientov v objeme 20,343 mld. Sk. Prostriedky na účtoch v ostatných peňažných ústavoch predstavovali 2,46 mld. Sk. Rezervy a rezervné fondy sa na celkových pasívach podieľali sumou 1,122 mld. Sk. Základné imanie banky sa nezmenilo a bolo na úrovni 670 mil. Sk.

Ľudová banka dosiahla v minulom roku čistý zisk v objeme 323 mil. Sk, v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak zlepšila výsledok hospodárenia o 51,3 %. Bilančná suma banky dosiahla 26,8 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali 20,9 mld. Sk a objem poskytnutých úverov 7,5 mld. Sk.

ĽB začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom s podielom 61,7 % je rakúska skupina Volksbanken. Od februára vlastní 10 % francúzska Banque Federale des Banques Populaires. Taliansky kapitál kontroloval koncom uplynulého roka 11 % imania banky, nemecký 10 % a približne 5 % vlastnili ďalšie rakúske banky. Banka na Slovensku pôsobí prostredníctvom 24 pracovísk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS