ČLÁNOK
Ľudová banka vykázala za polrok zisk 233,1 mil. Sk
17. septembra 1999

Bilančná suma banky medziročne vzrástla o 12 % na 20,685 mld. Sk. Výnosy banky za sledované obdobie predstavovali 4,196 mld. Sk a za celý uplynulý rok boli 9,455 mld. Sk. Náklady v prvých šiestich mesiacoch dosiahli 3,963 mld. Sk. Vyplynulo to z informácii, ktoré zverejnila Ľudová banka.
Objem úverov poskytnutých klientom mierne vzrástol o 5,7 % na 6,661 mld. Sk. Vklady od ostatných bánk dosiahli 1,883 mld. Sk, čo je nárast o 166 mil. Sk. ĽB zaznamenala aj rast objemu primárnych vkladov. Záväzky voči klientom totiž dosiahli 16,215 mil. Sk v porovnaní s 14,459 mld. Sk v prvom polroku 1998. K 30. júnu evidovala ĽB úvery a vklady v ostatných bankách v objeme 7,339 mld. Sk, čo je v porovnaní s výsledkami z júna minulého roka rast o 34 %.
Za prvý polrok vytvorila banka rezervy a opravné položky vo výške 146,021 mil. Sk, do výnosov rozpustila rezervy a opravné položky vo výške 130,725 mil. Sk. Za celý uplynulý rok banka vytvorila rezervy a opravné položky vo výške 356,973 mil. Sk, rozpustila ich vo výške 154,752 mil. Sk.
Výnosy z finančnej činnosti dosiahli 4,062 mld. Sk, pričom až 2,852 mld. Sk tvorili výnosy z devízových operácii. V závere roka 1998 dosahovali výnosy z finančnej činnosti 9,293 mld. Sk a z devízových operácii 6,736 mld. Sk. Celkové finančné náklady predstavovali za prvých šesť mesiacov 3,524 mld. Sk, náklady na devízové operácie dosiahli 2,693 mld. Sk. Z medzibankových a pokladničných operácii boli výnosy 325,587 mil. Sk, náklady predstavovali 126,201 mld. Sk.
Na Slovensku má ĽB 16 pracovísk, z toho 9 v Bratislave. V roku 1998 sa počet jej pracovníkov zvýšil z 387 na 454 ľudí. Slovenská ĽB bola založená v auguste 1991, činnosť začala 2. marca 1992. Základné imanie banky predstavuje 670 mil. Sk, z toho 71,7 % patrí VBB – International Holding, Gmbh, rovnaký podiel 3,3 % akcií majú spoločnosti GZB – Bank, WGZ – Bank a SGZ – Bank, Niederösterreichische Landes – Hypotekenbank vlastní 2,5 % akcií, Banca Agricola Mantovana a Bankca Popolare dell´ Emilia Romagna po 3,4 % akcií, Banca Popolare Asolo e Montebelluna a Banka Popolare di vicenza po 2,3 %. Volksbank Ötscherland vlastní 1,7 % záklaného imania, Volksbank Waldviertler Horn 0,2 % a drobní akcionári 2,4 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS