ČLÁNOK
Ľudová banka vlani hospodárila so ziskom 345 mil. Sk
1. februára 2002

Ľudová banka, a.s. (ĽB) dosiahla v minulom roku zisk 344,9 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje mierne zlepšenie hospodárenia o takmer 7 % a zároveň najlepšie od vzniku banky. Bilančná hodnota banky sa počas uplynulého roka takmer vôbec nezmenila a predstavovala 26,602 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Najvýznamnejšou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom v objeme 8,210 mld. Sk. Z celkových aktív však tvorili len necelých 31 %. Počas uplynulého roka stúpol objem úverov klientom o 9,5 %. Klasifikované úvery sa na celkovom objeme úverov podieľali 3,5 percentami, ich objem bol 282,7 mil. Sk. Z celkových zdrojov držala banka 7,353 mld. Sk v štátnych pokladničných poukážkach. Na účtoch ostatných bánk deponovala 6,481 mld. Sk a v pokladničných hodnotách a na účtoch emisných bánk a šekových poštových účtoch 2,035 mld. Sk.

Viac ako 85 % celkových pasív banky predstavovali vklady klientov. Ich celkový objem ku koncu decembra predstavoval 22,646 mld. Sk, medziročne tak stúpli o 8,6 %. Záväzky voči iným bankovým domom predstavovali 1,454 mld. Sk. Základné imanie Ľudovej banky bolo vo výške 670 mil. Sk. Celkový objem pasív zvyšoval nerozdelený zisk minulých rokov v objeme 772,1 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 15,4 %.

Majoritný vlastník Ľudovej banky je Volksbank International AG. V druhej polovici minulého roka sa Volksbank uchádzala o kúpu Istrobanky, a.s., v tomto tendri však zvíťazila rakúska BAWAG. Účasť v tendri na Poštovú banku, a.s. predstavitelia Ľudovej banky popreli.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS