ČLÁNOK
Ľudová banka v minulom roku s historicky najvyšším ziskom
18. mája 2001

Ľudová banka, a.s. (ĽB) dosiahla v minulom roku čistý zisk v objeme 323 mil. Sk, v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak zlepšila výsledok hospodárenia o 51,3 %. Ako informovala hovorkyňa banky Oľga Koníková, úroveň zisku predstavuje najlepší výsledok od vzniku banky v roku 1991 napriek poklesu úrokových sadzieb na trhu. Rentabilita banky v uplynulom roku výrazne stúpla, keď návratnosť kapitálu dosiahla 20,64 % a návratnosť aktív 1,32 %.

Bilančná suma banky vzrástla ku koncu minulého roka o viac ako 20 % a dosiahla 26,8 mld. Sk. Pasívam banky dominovali primárne vklady, ktoré tvorili takmer 80 % bilančnej sumy. Vklady klientov pritom počas roka stúpli o 18,6 % na 20,9 mld. Sk. Táto skutočnosť zabezpečuje podľa Koníkovej banke nezávislosť od financovania na medzibankovom trhu. „Potvrdzuje to aj podiel vkladov komerčných bánk na celkovej výške pasív, ktorá je len 6,2 %,“ dodala.

Objem poskytnutých úverov predstavoval 7,5 mld. Sk, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tak zvýšil o 17 %. „Na krytie úverov sme vytvorili opravné položky a rezervy vo výške 51 mil. Sk,“ skonštatovala Koníková. Ich výška tak dosiahla celkovo 523 mil. Sk. Medzi ďalšie významné položky aktív banky patrili v minulom roku investície do dlhových štátnych cenných papierov, ktorých objem predstavoval 7,3 mld. Sk. Medziročne tak zaznamenal rast o 27,1 %. Pohľadávky voči ostatným komerčným bankám dosiahli úroveň 7,2 mld. Sk, na medziročnej báze stúpli o 12,5 %.

ĽB začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom s podielom 61,7 % je rakúska skupina Volksbanken. Od februára vlastní 10 % francúzska Banque Federale des Banques Populaires. Taliansky kapitál kontroloval koncom uplynulého roka 11 % imania banky, nemecký 10 % a približne 5 % vlastnili ďalšie rakúske banky. Banka na Slovensku pôsobí prostredníctvom 24 pracovísk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS