ČLÁNOK
Ľudová banka s predbežným ziskom prevyšujúcim 200 mil. Sk
25. januára 2000

„Túto skutočnosť treba hodnotiť zvlášť pozitívne predovšetkým v porovnaní s vývojom bankového sektora SR ako celku, kde dochádza k stagnácii bilančných súm, prípadne k ich znižovaniu,“ uviedla v správe o výsledkoch banky Jaroslava Pribylincová z oddelenia marketingu. Predpokladaný bilančný zisk v minulom roku prekročí 200 mil. Sk. Ku koncu roku 1998 bilančná suma predstavovala 20,378 mld. Sk a zisk 261 mil. Sk.
Banka poskytla úvery v sume 6,4 mld. Sk, pričom podiel úverov na aktívach predstavoval 29 %. Na pasívnej strane bilancie je podľa predstaviteľov Ľudovej banky rozhodujúcim prvkom približne 4-násobné zvýšenie vlastného kapitálu banky od jej vzniku. Kapitálová primeranosť ĽB je rovnako nadštandardná a prevyšuje 16 %. Vklady klientov tvorili 17,6 mld. Sk, čo predstavuje 79 % bilančnej sumy. Oproti roku 1998 vzrástol počet klientov o 24 % na 140 000, z ktorých približne štvrtinu tvoria firemní klienti.
V roku 1999, ôsmom roku činnosti, sa počet pracovísk ĽB na Slovensku zvýšil na 19, keď pribudli nové pobočky v Lučenci, Ružomberku a Banskej Bystrici. V roku 2000 pripravuje ĽB otvorenie ďalších štyroch pracovísk, z toho vo februári pobočku v Prešove a v bratislavskej Dúbravke.
Od 1. januára 2000 rozšírila ĽB ponuku svojich služieb na bratislavských pracoviskách o produkty životného a dôchodkového poistenia prostredníctvom spoločnosti Victoria-Volksbanken Poisťovňa, a. s., v ktorej je akcionárom a o služby cestovnej kancelárie Austropa. ĽB sa v hodnotení časopisu Trend – Banka roka ´99 umiestnila na 3. mieste spomedzi komerčných bánk.
Základné imanie banky predstavuje 670 mil. Sk, z toho vlastní rakúsky kapitál 76,3 %, nemecké subjekty 10 %, taliansky kapitál 11,3 % a drobní akcionári 2,4 %. Zakladateľom je Österreichische Volksbanken-AG, Viedeň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS