ČLÁNOK
Ľudová banka pripravuje razantnejšiu expanziu
25. januára 2001

Ľudová banka, a.s., Bratislava (ĽB) dosiahla v minulom roku podľa predbežných neauditovaných hospodárskych výsledkov čistý zisk 323 mil. Sk, čo znamená jeho medziročný nárast o 51 %. Bilančná suma banky oproti koncu roka 1999 vzrástla o 20 % na aktuálnych takmer 26,833 mld. Sk. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa banky Jozefa Kollára sa tieto čísla nachádzajú vysoko nad očakávaniami banky a to aj napriek výrazným zmenám, ktoré bankový sektor v roku 2000 zaznamenal, ako aj neočakávanému povinnému mimoriadnemu odvodu do Fondu ochrany vkladov, ktorý v prípade ĽB predstavoval 26 mil. Sk. „ĽB si dosiahnutými výsledkami upevnila poprednú pozíciu v bankovom priemysle SR, pokiaľ ide o profitabilitu a všeobecnú finančnú výkonnosť,“ povedal J. Kollár.

Podľa jeho slov banka pripravuje v ďalšom období razantnejšiu expanziu svojich aktivít. Súčasťou tejto stratégie je rozšírenie pobočkovej siete zo súčasných 22 pobočiek o sedem nových v priebehu tohto roka ako aj rozšírenie produktového portfólia banky o nové produkty zamerané najmä na sektor malých a stredných podnikateľov. Ako uviedol, svoje expanzívne plány chce banka zrealizovať buď posilnením vlastnej kapitálovej bázy formou navýšenia základného imania alebo prostredníctvom akvizície niektorej zo slovenských bánk. Podľa J. Kollára by sa prípadnou akvizíciou zvýšil aktuálny približne 3,5-percentný trhový podiel Ľudovej banky meraný podielom jej bilančnej sumy na aktívach celého sektora v SR na 7 %.

Meno konkrétnej banky bližšie nešpecifikoval, podľa informácií agentúry SITA však do úvahy prichádza bratislavská Istrobanka. Jej hlavní akcionári ešte v minulom roku deklarovali, že banka je otvorená vstupu nových strategických investorov.

Pripravovaný vstup francúzskeho holdingu Banque Fédérale des Banques Populaires, Paríž do Ľudovej banky by sa mal podľa predpokladov Ľ. Kollára zavŕšiť na májovom valnom zhromaždení banky. Francúzsky investor by mal získať takmer 10-percentný podiel na základnom imaní banky, s jeho vstupom však ešte musí vyjadriť súhlas Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií SR.

Objem primárnych zdrojov banky podľa predbežných výsledkov k ultimu minulého roka predstavoval takmer 21 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 18,5 %. „Ľudová banka disponuje dostatkom primárnych zdrojov a je úplne nezávislá od financovania na sekundárnom trhu,“ povedal J. Kollár. Banka ku koncu minulého roka poskytla svojim klientom úvery v celkovom objeme takmer 7,5 mld. Sk, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 17 %. „V prípade primárnych zdrojov aj poskytnutých úverov ich rast kopíroval celkové medziročné zvýšenie bilančnej sumy,“ povedal J. Kollár. Podiel klasifikovaných pohľadávok banky na celkových poskytnutých úverov sa pohybuje okolo 5 %. „Banka použila v minulom roku na tvorbu opravných položiek a rezerv približne 470 mil. Sk, rozpustila takmer 420 mil. Sk,“ povedal J. Kollár. Pod pozitívny vývoj hospodárenia sa podľa neho podpísala tiež zvýšená aktivita banky pri obchodovaní s cennými papiermi. Celkový objem cenných papierov v portfóliu banky predstavuje 7,2 mld. Sk, čo znamená medziročné zvýšenie o 59 %.

ĽB začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom, ktorý sa na základnom imaní podieľa 71,7 %, je rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Taliansky kapitál kontroluje 11 % imania banky, nemecký 10 % a približne 5 % ďalšie rakúske banky. Zrejme začiatkom budúceho roka sa zavŕši predaj takmer 10-percentného podielu kontrolovaného hlavným akcionárom francúzskej banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS