ČLÁNOK
Ľudová banka má nového francúzskeho akcionára
20. februára 2001

Francúzska Banque Federale des Banques Populaires sa stala 10-percentným akcionárom Ľudovej banky, a.s. Bratislava (ĽB). Tento podiel jej za 167,5 mil. Sk, čo predstavuje 2,5-násobok nominálnej hodnoty, predal majoritný vlastník banky, ktorým je rakúska spoločnosť Volksbank International AG. Rakúska matka po tomto prevode vlastní v ĽB približne 61,7-percentný podiel. Nový francúzsky vlastník kupoval predovšetkým prioritné akcie.

ĽB má základné imanie vo výške 670 mil. Sk, z toho 336 mil. Sk sú kmeňové a zvyšok prioritné akcie. Predstavitelia banky v minulosti viackrát avizovali vstup nového francúzskeho akcionára, proces sa však zdržiaval kvôli administratívnym prekážkam a zmenám v nariadeniach Národnej banky Slovenska (NBS). Tá totiž musí schváliť vstup nového investora, ktorého podiel na základnom imaní banky prevýši 5 %. Ako agentúre SITA potvrdil hovorca NBS Ján Onda, ĽB získala súhlas k vstupu nového akcionára 8. februára a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. februára.

ĽB dosiahla v minulom roku podľa predbežných neauditovaných hospodárskych výsledkov čistý zisk 323 mil. Sk, čo znamená jeho medziročný nárast o 51 %. Bilančná suma banky oproti koncu roka 1999 vzrástla o 20 % na aktuálnych takmer 26,84 mld. Sk. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa banky Jozefa Kollára sa tieto čísla nachádzajú vysoko nad očakávaniami banky a to aj napriek výrazným zmenám, ktoré bankový sektor v roku 2000 zaznamenal, ako aj neočakávanému povinnému mimoriadnemu odvodu do Fondu ochrany vkladov, ktorý v prípade ĽB predstavoval 26 mil. Sk.

Banka pripravuje v ďalšom období razantnejšiu expanziu svojich aktivít. Súčasťou tejto stratégie je rozšírenie pobočkovej siete z 22 pobočiek o sedem nových v priebehu tohto roka, ako aj rozšírenie produktového portfólia o nové produkty zamerané najmä na sektor malých a stredných podnikateľov. Svoje expanzívne plány chce banka zrealizovať buď posilnením vlastnej kapitálovej bázy formou navýšenia základného imania, alebo prostredníctvom akvizície niektorej zo slovenských bánk. Podľa J. Kollára by sa prípadnou akvizíciou zvýšil aktuálny približne 3,5-percentný trhový podiel Ľudovej banky meraný podielom jej bilančnej sumy na aktívach celého sektora v SR na 7 %.

ĽB začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej hlavným akcionárom je rakúska skupina Volksbanken. Taliansky kapitál kontroloval koncom uplynulého roka 11 % imania banky, nemecký 10 % a približne 5 % vlastnili ďalšie rakúske banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS