ČLÁNOK
Ľudová banka, a. s., (ĽB) Bratislava očakáva v tomto roku čistý zisk takmer 300 mil. Sk
11. decembra 1998

Pripomenul, že banka dosiahla k ultimu roka 1997 zisk po zdanení 161 mil. Sk a k 30. júnu tohto roka už 190 mil. Sk. Podľa slov Korotnokyho dôjde v priebehu budúceho roka k zmene základného imania banky, ktoré v súčasnosti predstavuje 670 mil. Sk s podielom rakúskeho kapitálu 76,3 %, talianskeho 11,3 %, nemeckého 10 % a zvyšných 2,4 % kapitálu je v rukách drobných, väčšinou slovenských akcionárov. Základné imanie banky sa zvýši o 10 % a podľa neho bude s najväčšou pravdepodobnosťou patriť francúzskym ľudovým bankám. Schválenie navýšenia základného imania Národnou bankou Slovenska sa podľa jeho slov očakáva ešte do konca roka 1998, prípadne v prvých týždňoch budúceho roka. V roku 1997 dosiahla banka nárast bilančnej sumy o 35 % oproti predchádzajúcemu roku. Ku koncu decembra 1998 sa očakáva objem bilančnej sumy 20 mld. Sk. Z kvalitatívneho hľadiska je podľa neho na aktívnej strane bilancie významná najmä diverzifikácia rizika. Vyše 36 % z celkových aktív tvoria úvery klientom, 38 % sú aktivity na peňažnom trhu a novým fenoménom je 10-15-percentný podiel cenných papierov, denominovaných tak v Sk ako aj v cudzej mene. Ľ. Korotnoky dnes povedal, že podiel klasifikovaných úverov banky z ich celkového objemu sa pohybuje v rozmedzí 7-8 %. Pripomenul, že dodržiavaním politiky obozretného podnikania sa banke dosiaľ podarilo riešiť všetky problémové úvery vlastnými prostriedkami. Na strane pasív je podľa neho rozhodujúcim prvkom trojnásobné zvýšenie vlastného kapitálu banky od jej vzniku a predovšetkým medziročný nárast čistého zisku po zdanení o 43 % (97/96), pričom v tomto roku sa očakáva medziročný nárast bilančného zisku približne o 80 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS