ČLÁNOK
Ľudová banka, a. s., dosiahla ku koncu roku 1997 čistý zisk 161,6 mil. Sk
22. apríla 1998

Bilančná suma vzrástla o 35 % na 15,7 mld. Sk. Dlhodobo sa tak darí stabilizovať jej medziročné tempá rastu na úrovni okolo 35 %. Informovali o tom dnes v Trenčíne riaditeľ a predseda predstavenstva Ľudovej banky Karl Mayr-Kern a riaditeľ a člen predstavenstva Jozef Kollár. Banke sa podľa ich hodnotenia podarilo udržať hodnoty pomerových ukazovateľov na očakávanej úrovni. Ako informoval riaditeľ a predseda predstavenstva Ľudovej banky Karl Mayr-Kern, na základe zhodnotenia pozitívnych vývojových tendencií akcionári banky rozhodli na pondelkovom valnom zhromaždení o vyplatení dividendy v hodnote 9,75 % pri prioritných akciách a 8,75 % kmeňových akcií. Vlastné imanie dosiahlo k 31. decembru 1997 výšku 1,261 mld. Sk a medziročne tak zaznamenalo rast o 43 %. Vklady a bežné účty klientov dosiahli výšku 12,139 mld. Sk (rast o 43 %) a účty ostatných bánk v Ľudovej banke 1,56 mld. Sk pri medziročnom poklese o 9 mil. Sk. „S podielom primárnych zdrojov na celkových pasívach 77 % patrí banka medzi 3 najúspešnejšie v rámci Slovenska,“ uviedol J. Kollár. Po zvýšení základného imania o 170 mil. Sk upísaním prioritných akcií v máji minulého roku predstavuje základné imanie 670 mil. Sk. V súčasnosti sa na základnom imaní banky podieľa rakúsky kapitál 86,1 %, taliansky kapitál 11,4 % a zostávajúcich 2,5 % je v rukách drobných, väčšinou slovenských akcionárov. V rámci aktív stúpli úvery klientom o takmer 2 mld. Sk na 5,79 mld. Sk. Účty v ostatných bankách narástli o 185 mil. Sk na 4,22 mld. Sk a účty v NBS dosiahli pri 98-percentnom medziročnom raste 1,219 mld. Sk. Podstatný rast zaznamenali tiež cenné papiere a majetkové účastiny, ktoré z 2,2 mld. Sk v roku 1996 stúpli na 3,194 mld. Sk v minulom roku. Ako dnes uviedol K. Mayr-Kern, Ľudová banka plánuje otvorenie ďalších 3 pobočiek v Bratislava a jednej v Banskej Bystrici ešte v tomto roku. Dnes otvorená pobočka v Trenčíne je 13 pracoviskom banky v SR. Podľa predsedu predstavenstva vytvorila banka doteraz v SR 400 pracovných miest. V strednodobom horizonte 5 – 6 rokov chce pokryť filiálkami s komplexnými službami celé územie Slovenska. Banka bude v roku 1998 pokračovať v reštrukturalizácii – vrátane vlastníckej štruktúry, a vzhľadom na dosiahnuté výsledky za prvých šesť obchodných rokov predpokladá aj v roku 1998 udržanie medziročných temp rastu bilančnej sumy, objemu úverov a primárnych vkladov na úrovni 25 – 30 %. Podľa predstaviteľov banky si plánované nárasty obchodných aktivít vyžiadajú tiež takmer 20-percentný prírastok počtu pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS