ČLÁNOK
Limit štátnych záruk vyčerpá vláda v tomto roku na 83,4 %
4. novembra 2002

Tohtoročný limit štátnych záruk vo výške 28,59 mld. Sk by mala vláda vyčerpať len na 83,4 %. V poslednom štvrťroku by pritom mala ešte chváliť štátne garancie za približne 4,5 mld. Sk. Štátne záruky za úver by mali dostať aj Železnice Slovenskej republiky na investície v sume 2,1 mld. Sk, Ministerstvo hospodárstva SR na proexportné projekty 1 mld. Sk a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica na odstránenie následkov povodní 293,8 mil. Sk. Vyplýva to zo správy Ministerstva financií SR.

V tomto roku sa realizovali štátne záruky za bankové úvery len z prostriedkov Fondu národného majetku SR (FNM) v objeme 4,303 mld. Sk. V štátnom rozpočte totiž nebola schválená rezerva na štátne garancie, len v rozpočte FNM suma 5,1 mld. Sk. Z týchto prostriedkov sa realizovala aj záruka za Vodohospodársku výstavbu vo výške 2,272 mld. Sk. Posledná realizácia štátnej záruky z prostriedkov fondu v tomto roku sa pripravuje v decembri. Ide o splátku úrokov z úveru so štátnou zárukou Vodohospodárskej výstavby z roku 1996 od J.P. Morgan v celkovej sume 7,25 mil. USD, čo je približne 307,8 mil. Sk.

Do štátneho rozpočtu sa v tomto roku vrátilo 465,6 mil. Sk od Vodohospodárskej výstavby, išlo o splátky istín návratných finančných výpomocí. Do konca roka by mala spoločnosť uhradiť aj úroky z istín návratných výpomocí splatných po tomto roku za 552 mil. Sk. Celkové príjmy z návratných finančných výpomocí tak za posledných 12 rokov dosiahnu 3,583 mld. Sk.

V tomto roku sa preberanie štátnych záruk orientovalo najmä na odvrátenie najväčších rizík cross defaultov v Slovenských elektrárňach (SE) a v Železniciach SR. Otvorené pritom ostáva stále riziko SE v dôsledku problémov v schvaľovaní štátnej záruky Úradom pre štátnu pomoc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS