ČLÁNOK
Likvidné aktíva Sporofondu predstavujú 1 halier na podiel
24. júla 2001

Výška likvidných aktív Sporofondu, ktorý je v súčasnosti v nútenej správe spoločnosťou J&T Asset managment, predstavuje v súčasnosti asi 1 halier na podiel. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ J&T Asset managment Boris Procik.

Najproblematickejšou a zároveň najväčšou časťou aktív fondu je podľa Procika pohľadávka voči Fondu pre dôchodcov (FD), ktorá tvorí viac ako 90 % aktív Sporofondu. Vymáhanie tejto pohľadávky je však veľmi problematické, keďže fond vstúpil na začiatku tohto roka do likvidácie. Na 50 % tejto pohľadávky je v účtovníctve fondu podľa Procika vytvorená opravná položka. FD postupne spláca svoj záväzok voči Sporofondu, splácanie však do značnej miery závisí od úspešnosti samotného Fondu pre dôchodcov pri vymáhaní pohľadávok od svojich dlžníkov.

Vymáhanie ostatných pohľadávok Sporofondu je značne problematické vzhľadom na nesolventnosť dlžníkov a súdne spory. „Táto skutočnosť do určitej miery bráni zvyšovaniu podielu likvidných prostriedkov vo fonde,“ konštatoval Procik.

Ako ďalej dodal, „hodnota podielu v čase rozhodnutia o nútenej správe nám nie je presne známa, nakoľko v tom čase prebiehal pomerne zložitý proces inventarizácie majetku predchádzajúcim núteným správcom“. Podielnikom Sporofondu bola v čase rozhodnutia o nútenej správe podľa neho vydaná takmer jedna miliarda podielov. Predchádzajúci nútený správca vyplatil už 1,3 Sk na jeden podiel, čo predstavuje celkovú sumu prevyšujúcu 1,288 mld. Sk. „Objem majetku fondu pripadajúci na jeden podiel predstavuje v súčasnosti asi 9 halierov,“ dodal Procik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS