ČLÁNOK
Lídrom v skupine akciových fondov ostávajú fondy JTAM
6. februára 2003

Najlepšie hodnotenie za posledný štvrťrok roku 2002 dosiahli podľa systému hodnotenia otvorených podielových fondov CRA Fond Scoring akciové fondy Euro a Renta globálny akciový fond správcovskej spoločnosti J&T Asset Management (JTAM). Obhájili tak svoju pozíciu získanú v minulom hodnotení. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval analytik CRA Rating Agency Miroslav Kňažko. Najvýznamnejšou udalosťou sa podľa Kňažka stal prepad fondu JTAM Japan, ktorý klesol z piatich na tri hviezdičky. O jednu hviezdičku si pohoršil Európsky akciový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorý má v súčasnosti tri hviezdičky a postupne sa tak prepadol z vrcholu do priemeru skupiny. Na chvoste skupiny akciových fondov, rovnako ako v treťom štvrťroku 2002, zostali technologické fondy, Hi-tech akciový od JTAM a Globálny technologický fond správcovskej spoločnosti Istro Asset Management (IAM). V poslednom štvrťroku 2002 pribudol do skupiny hodnotených akciových fondov fond VÚB Asset Management (VÚBAM) – svetové akcie.

Podobne ako skupina akciových fondov sa rozšírila aj skupina dlhopisových, kde pribudol fond Sporo- Korunový dlhopisový, ktorý dosiahol hneď v úvode päť hviezdičiek a zaradil sa tak spoločne s fondmi VÚBAM Korunový a TAM Korunový dlhopisový na čelo skupiny. Okrem vstupu nového fondu sa v skupine dvanástich dlhopisových fondov nestali žiadne zmeny. Na konci skupiny sa teda umiestnili rovnako ako minule s jednou hviezdičkou fondy Dolárový od VÚBAM a Dolárový investičnej spoločnosti TAM.

Do skupiny zmiešaných fondov pribudli tri nové, a to VÚBAM Vyvážený rastový, ktorý získal pri svojom prvom hodnotení dve hviezdičky, Korunový akciový dlhopisový fond od TAM, ako aj fond Kredit spravovaný Prvou penzijnou (PP), ktoré získali hneď na úvod päť hviezdičiek a zaradili sa tak na čelo skupiny. Vstup nových fondov zapríčinil podľa analytika CRA veľké zmeny, keď vrchol skupiny teraz tvoria fondy Bonus, Eurofond a Kredit od PP a Korunový akciovo-dlhopisový fond spravovaný TAM. S veľkým odstupom nasledujú zostávajúce dvojhviezdičkový Vyvážený rastový fond VÚBAM a jednohviezdičkové Vyvážený od IAM spolu s Mezidnárodno-akciovo-dlhopisovým od TAM a Zahraničným rastovým fondom spravovaným Amslico AIG Funds.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS