ČLÁNOK
Lídri EÚ sa dohodli na zavedení krízového mechanizmu
29. októbra 2010

Lídri členských krajín Európskej únie na summite schválili správu osobitnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí. Už v roku 2013 by mal v únii začať fungovať trvalý krízový mechanizmus, ktorí nahradí súčasný nástroj na Slovensku známy ako euroval. Ako v piatok po skončení dvojdňového zasadnutia Európskej rady povedala slovenská premiérka Iveta Radičová, jeho významným momentom bolo otvorené pomenovanie problémov a „dohodnutie sa na nevyhnutných riešeniach, ktoré zabezpečia stabilizáciu európskeho regiónu a stabilizáciu európskej ekonomiky, a teda kvality životnej úrovne občanov“ Slovenska a EÚ.

Radičová informovala, že členské krajiny prijali rozhodnutie „vypracovať konkrétne princípy a mechanizmy riešenia krízy a prevencie pred krízou, teda boli schválené závery takzvanej task force, osobitnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí, ktorej predsedal stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Okrem iného to znamená sprísnenie pravidiel Paktu stability a rastu a sprísnenie sankcií za ich nedodržiavanie. Premiérka tiež poznamenala, že prijatie prísnejších sankcií voči štátom porušujúcim pravidlá rozpočtovej politiky EÚ bolo rozhodnutím, ako „potrestám sám seba… a o to bolo toto rozhodovanie náročnejšie“.

Zmena týkajúca sa zavedenia permanentného krízového mechanizmu je natoľko závažná, že „potrebuje a musí mať oporu v základnej (Lisabonskej) zmluve“, uviedla premiérka. Lídri členských krajín EÚ sa podľa nej dohodli, že Európska komisia a stály predseda Európskej rady pripravia návrh, ako „zakomponovať nový mechanizmus do základnej zmluvy“. Zdôraznila pritom, že v piatok sa o otváraní Lisabonskej zmluvy vôbec nehovorilo – prípadné zmeny by mohli byť prijaté prostredníctvom určitých „doplnkov alebo zmenou konkrétnych paragrafov“. Spomínaný mechanizmus by mal začať fungovať v roku 2013, keď sa skončí pôsobnosť takzvaného ochranného valu. Ako zdôraznila Radičová, ak sa tieto princípy stanú doplnkom základnej zmluvy, „bude to znamenať posun v organizácii, riadení a kontrole v Európskej únii“ a najmä v štátoch eurozóny.

Predsedníčka vlády dodala, že podľa jedného zo záverov majú ministri financií členských štátov a Európska komisia urýchlene vypracovať záver, akým spôsobom sa budú započítavať náklady na druhý dôchodkový pilier pri uplatňovaní Paktu stability a rastu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS