ČLÁNOK
Licenciu na povinné poistenie áut má už aj Uniqa
19. októbra 2001

Uniqa poisťovňa, a.s., získala od Úradu pre finančný trh (ÚFT) povolenie vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. ÚFT tak od začiatku októbra udelil už šiestu licenciu na tento druh poistenia. Informoval o tom Jaroslav Malák z ÚFT. Na licenciu ešte čaká poisťovňa Ergo a Generali. Medzi poisťovňami, ktoré už povolením disponujú je Allianz, Česká poisťovňa – Slovensko, Kooperativa, Slovenská poisťovňa a Komunálna poisťovňa.

ÚFT prijal do štvrtka 11. októbra osem žiadostí o licenciu na poskytovanie povinne zmluvného poistenia. Zákon o povinnom zmluvnom poistení za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ktorý nadobudne účinnosť od začiatku budúceho roka, vstúpil do platnosti 1. októbra. Vlastníci motorových vozidiel si tak budú môcť vybrať poisťovňu s licenciou na povinne zmluvné poistenie, v ktorej uzavrú poistnú zmluvu. Musia tak však urobiť už do konca tohto roka, pretože posledným decembrovým dňom im zanikne poistný vzťah s SP, ktorá mala doteraz na toto poistenie monopol. Doteraz držiteľom áut stačilo vyplatiť poistné na účet SP do konca februára. V prípade, že vlastník vozidla do 1. januára neuzavrie poistenie v žiadnej poisťovni, okresný úrad mu môže uložiť pokutu 15 tis. Sk.

Štát bude počas prvých troch rokov po demonopolizácii regulovať ceny poistného. Zákon pritom umožňuje poisťovniam zvýšiť cenu povinne zmluvného poistenia v nasledujúcich troch rokoch maximálne o 30 % nad stanovené minimum. Dolná hranica poistného pre roky 2003 a 2004 sa bude prehodnocovať na základe vývoja inflácie a škodovosti v jednotlivých segmentoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS