ČLÁNOK
Liberalizácia pohybu kapitálu by mala pokračovať
25. februára 2002

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila návrh novely Devízového zákona, ktorá ukončuje legislatívne úpravy v procese liberalizácie pohybu kapitálu a postupne ruší jednotlivé regulačné ustanovenia zákona. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Podľa návrhu by sa od začiatku budúceho roka mali uvoľniť všetky operácie s finančnými derivátmi. O rok neskôr, od roku 2004 by sa mala zrušiť repatriačná povinnosť a umožniť tuzemcom otváranie účtov v zahraničí. Rezidenti budú podľa návrhu novely môcť od roku 2004 kupovať, predávať alebo zameniť peňažné prostriedky v zahraničí, ako aj nakupovať nehnuteľnosti v zahraničí. Tuzemci budú môcť súčasne investovať v zahraničí.

Odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie budú môcť podľa novely nerezidenti nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku okrem poľnohospodárskej a lesnej pôdy a okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi. Naďalej tak napríklad nebudú môcť nadobúdať nerastné bohatstvo alebo vodné toky. Individuálni farmári z členských štátov EÚ, ktorí majú na Slovensku prechodný pobyt a aspoň tri roky hospodária na slovenskej pôde, však budú môcť túto pôdu nadobúdať už dňom vstupu do EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS