ČLÁNOK
Len 5 % obchodníkov hodnotí ekonomickú situáciu ako zlú
30. augusta 2002

Ekonomickú situáciu ako dobrú alebo adekvátnu sezóne hodnotí viac ako 75 % respondentov. Za vyslovene zlú označilo súčasnú ekonomickú situáciu 5 % opýtaných. Dosiahnuté saldo je v porovnaní s júnom o 8 bodov nižšie. Záporné saldo, teda prevaha negatívnych hodnotení nad pozitívnymi, bolo v Košickom kraji. Vyplýva to z výsledkov augustového konjunkturálneho prieskumu vo vnútornom obchode, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad SR.

Ako dobrú hodnotia ekonomickú situáciu najmä respondenti širokosortimentných predajní, predaja textilu, odevov, obuvi a ostatného maloobchodu. Podľa odpovedí respondentov je najlepšia ekonomická situácia v Trenčianskom kraji.

V názoroch na vývoj ekonomickej situácie v najbližších troch mesiacoch sú respondenti naďalej zdržanliví. Očakávania optimistickejšie ako celoslovenský priemer sú predovšetkým zo strany širokosortimentných predajní a predaja neelektrického zariadenia pre domácnosti. Na druhej strane, najpesimistickejší sú respondenti predaja elektrospotrebičov.

Zásoby tovarov v porovnaní s ostatným mesiacom vzrástli a saldo sezónne očistených údajov dosiahlo v dlhodobom sledovaní najvyššiu hodnotu. Tento stav ovplyvnil najmä rast zásob motorových vozidiel.

V dôsledku negatívneho hodnotenia súčasnej i očakávanej ekonomickej situácie a vysokého stavu zásob klesla hodnota indikátora dôvery v maloobchode na rovnakú úroveň ako v máji, čo je najnižšia hodnota od konca roku 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS