ČLÁNOK
Lehota splatnosti nového úveru pre ŽSR je 12 rokov
13. júna 2002

Na základe úverovej zmluvy, ktorú podpísali Železnice SR (ŽSR) s bankami J. P. Morgan Securities Ltd a Tatra banka, a.s., získajú železnice úver 160 mil. eur s 12-ročnou lehotou splatnosti. Úver bude poskytnutý prostredníctvom fiduciárnej emisie dlhopisov. Prvá časť úveru vo výške 2,3 mld. Sk bude poskytnutá s fixnou úrokovou sadzbou 8,6 %. Druhá časť úveru má pohyblivú úrokovú sadzbu na úrovni 6-mesačného BRIBOR plus 0,47 %. Prostriedky úveru na účet ŽSR v plnej výške prišli v stredu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ ŽSR Ladislav Saxa.

Finančné prostriedky sa použijú na prefinancovanie úverov a úrokov splatných v roku 2002, ktoré ŽSR prevzali v rokoch 1994 až 2001 na financovanie straty za výkony vo verejnom záujme. Bankové úvery sú v súčasnosti najväčšou položkou celkovej zadlženosti železníc. Ich stav k 30. aprílu predstavoval 30,7 mld. Sk, pričom od začiatku roku klesli o 2,06 mld. Sk. Aj keď sa podpísaním zmluvy navýši úverová zaťaženosť ŽSR, podľa Saxu však úver pomôže k celkovému zníženiu zadlženosti, ktorý sa má prejaviť do konca roka.

Podľa slov šéfa ŽSR železnice kalkulujú aj s ďalšími úvermi vzhľadom na skutočnosť, že v tohtoročnom štátnom rozpočte je na krytie strát z výkonov vo verejnom záujme vyčlenených približne 805 mil. Sk z celkového záväzku 2,3 mld. Zvyšných 1,5 mld. Sk štát poskytne vo forme štátnej záruky. Sk.

Úvery na účel modernizácie železničných tratí vo výške 3,1 mld. Sk sú podľa Saxu tiež štátnym záväzkom na dotáciu železničnej cesty. Z tejto sumy ŽSR už získali 1 mld. Sk, zvyšných 2,1 mld. Sk je predmetom rokovania s Európskou investičnou bankou.

Pred rozdelením pôvodných ŽSR na Železničnú spoločnosť (ZSSK), a.s. a ŽSR v podniku pracovalo viac ako 44 250 ľudí. Po transformácií v ZSSK pracovalo približne 21,5 tis. zamestnancov a stav zamestnanosti v ŽSR bol 22,5 tis. ľudí. V roku 1998 bola celková zamestnanosť ŽSR na úrovni takmer 50 tis. pracovníkov. Ako ďalej povedal Saxa, v súčasnosti v žiadnom zo železničných podnikoch neočakáva výrazné prepúšťanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS