ČLÁNOK
Lehota na prejavenie záujmu o BS sa možno ešte predĺži
13. októbra 2000

V nedeľu 15. októbra vypršal pre potenciálnych záujemcov o strategický vstup do banskobystrickej Banky Slovakia, a.s. (BS) možnosť vyjadriť svoj predbežný záujem o túto bankovú inštitúciu. Podľa štvrtkového vyjadrenia ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej je však možné, že táto lehota sa opätovne predĺži. Dôvodom je podľa nej teoretický predpoklad, podľa ktorého môže nastať situácia, že neúspešní záujemcovia o privatizáciu Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) budú chcieť vstúpiť do procesu privatizácie Banky Slovakia. V prípade SLSP by mali dve rakúske a jedna talianska banka, ktoré momentálne vykonávajú hĺbkový audit v banke predložiť finálne ponuky do polovice novembra, vyhodnotené by mali byť do 24. novembra.

Ako pre SITA uviedla Tatjana Lesajová, hovorkyňa Fondu národného majetku (FNM), ktorý je majoritným akcionárom banskobystrickej banky, o predĺžení termínu na vyjadrenie predbežných záujmov o BS sa zatiaľ nerozhodlo. „Takýto krok by musela prerokovať a schváliť komisia pre privatizáciu banky spolu s poradcom banky pre privatizáciu, spoločnosťou J. P. Morgan,“ uviedla hovorkyňa.

Pôvodným termínom, dokedy mohli záujemcovia o BS predložiť predbežnú ponuku bol 8. september. K predĺženiu tejto lehoty do 15. októbra prišlo na základe návrhu poradcu banky pre privatizáciu J. P. Morgan a komisie pre privatizáciu banky. Toto rozhodnutie spôsobilo časové prekrývanie viacerých tendrov na odpredaj väčšinových podielov v slovenských bankách. V pôvodnom termíne do 8. septembra prejavil o BS záujem len jeden investor, ktorý momentálne vykonáva v banke hĺbkový audit.

FNM po prijatí všetkých ponúk v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami vypracuje užší zoznam záujemcov, ktorí budú môcť vykonať vlastný hĺbkový audit (due diligence) v banke. S nimi fond následne začne priame rokovania.

Podiel majoritného akcionára v Banke Slovakia, ktorým je FNM predstavuje 60,07 %. Základné imanie, banky predstavuje 756,884 mil. Sk. Druhým najvýznamnejším akcionárom je Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá vlastní 26,42 % akcií banky. Slovenská sporiteľňa vlastní 6,62 % a mesto Banská Bystrica 6,9 % akcií. Zatiaľ sa uvažuje s predajom podielu, ktorého súčasným vlastníkom je FNM. Minoritní akcionári sa o predaji vlastných majetkových podielov doteraz nevyjadrili.

Banka Slovakia uzavrela polročné hospodárenie s hrubým ziskom na úrovni takmer 20,5 mil. Sk pri celkových výnosoch 303,347 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, kedy banka dosiahla zhruba 5-miliónový zisk, zaznamenal hospodársky výsledok viac ako 4-násobný nárast. Bilančná suma banky dosiahla k ultimu júna takmer 3,688 mld. Sk. V priebehu tohto roka oslabila o 9,2 % z hodnoty 4,060 mld. Sk zaznamenanej k ultimu roka 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS