ČLÁNOK
Legislatívna rada vlády SR nie je spokojná s návrhom zákona o cenných papieroch
21. júna 2001

Legislatívna rada vlády SR prerokovala návrh zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Rada odporučila predkladateľovi návrh dopracovať.

Obsahom návrhu je úprava cenných papierov, investičných služieb, zmluvných vzťahov k cenným papierom a investičným službám, vzťahy súvisiace s činnosťou obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom na území SR, osôb zabezpečujúcich zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi, centrálneho depozitára cenných papierov a iných subjektov, ktoré pôsobia na slovenskom finančnom trhu a štátny dozor s cieľom bezpečného fungovania finančného systému a dosiahnutia úplnej kompatibility so smernicami EÚ.

Legislatívna rada rokovanie o návrhu prerušila a odporučila predkladateľovi návrh dopracovať v zmysle jej pripomienok a odporúčaní a v novom, dopracovanom znení ho opätovne predložiť na jej rokovanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS