ČLÁNOK
Legislatívci posunuli vláde novelu zákona o bankách
6. marca 2001

Návrh novely zákona o bankách, ktorý v utorok odporučila Legislatívna rada vlády (LRV) na schválenie, by mala priniesť zvýšenie právomocí Národnej banky Slovenska (NBS) pri výkone bankového dohľadu. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti a podpredseda LRV Ladislav Scholcz.

Medzi kompetencie bankového dohľadu by mala patriť napríklad možnosť ukončiť činnosť banky, ktorú nepovolila centrálna banka. NBS bude môcť pri svojom výkone predvolávať svedkov, vynucovať si svedeckú výpoveď alebo vyžiadať znalecké posudky. „Nadobudne tak mnohé právomoci správneho orgánu,“ povedal Scholcz. Podľa jeho slov by malo byť súčasné znenie novely prepojené s návrhom novely zákona o NBS, ktorý je v súčasnosti v treťom čítaní v parlamente. Jedným z hlavných prínosov tejto novely by malo byť tiež zosúladenie bankovej legislatívy so smernicami Európskej únie.

LRV neodporučila vláde schváliť zákon poslanca Národnej rady SR Romana Vavríka, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov. Návrh zákona o spotrebnej dani z vína a návrh zákona o advokácii a zákona živnostenskom podnikaní boli odložené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS