ČLÁNOK
Leasingové obchody zaznamenali medziročný rast o 62 %
13. septembra 2001

Leasingové obchody hnuteľných predmetov v obstarávacích cenách bez DPH dosiahli v prvom polroku hodnotu 15,4 mld. Sk, čo predstavuje oproti prvému polroku 2000 nárast o 62 %. Vysoký nárast možno podľa predsedu predstavenstva Asociácie leasingových spoločností (ALS) Miloša Randáka pripísať silnej konkurencii, ktorá sa prejavuje vo výhodných ponukách pre klientov. Najväčšou leasingovou spoločnosťou v súčasnosti je ČSOB Leasing Slovakia, a.s. S objemom leasingu 2,7 mld. Sk je pred CAC Leasing Slovakia a.s., a VW Finančné služby Slovensko, s.r.o.

„Pre slovenský trh je veľmi významný medziročný rast leasingu strojov a strojných zariadení o 90 %,“ uviedol predseda predstavenstva. Rast investícií svedčí podľa neho o revitalizácii priemyslu. Najsilnejším segmentom sú už tradične osobné a dodávkové automobily, ktorých rast o 54 % bol najnižší v porovnaní s ostatnými komoditami. Klienti uzavreli za sledované obdobie 39 583 leasingových zmlúv, čo predstavuje medziročný nárast o 83 %.

V prvom polroku bola podpísaná len jedna zmluva na leasing nehnuteľností spoločnosťou Immorent Slovensko, s.r.o., v objeme 145 mil. Sk. Najväčšou prekážkou podľa Randáka je nevyhovujúca legislatíva. Návrh ALS v prípade vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) už vláda zahrnula do svojho návrhu zákona o DPH a predstavitelia asociácie veria, že bude schválený. Ďalším problémom, ktorý zdražuje lízing nehnuteľností, je dvojité zdanenie pri prevode nehnuteľností po skončení leasingu.

ALS bola založená v roku 1992. Aj napriek tomu, že asociácia združuje 34 leasingových spoločností, prvých desať pokrýva podľa slov Randáka takmer 90 % trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS