ČLÁNOK
Lázně Jáchymov opäť zmenili majiteľa
4. marca 2002

Vlastník kúpeľov Lázně Jáchymov sa mení doslova každým dňom. Iba niekoľko hodín po tom, ako sa majiteľom 71,5 % akcií kúpeľov stala vďaka realizovaniu opcie spoločnosť Penta Investments, sa balík akcií presunul do rúk slovenskej spoločnosti Invest Kapa. Na podiel v kúpeľoch Lázně Jáchymov si však stále nárokuje aj ich pôvodný vlastník, dcérska firma KTP Quantum, Médeia Bohemia. Informoval o tom internetový denník iDnes.

Firmu Médeia Bohemia, ktorá je dlžníkom Penta Investments, tento postup pri súčasnej napätej situácii prekvapil. „Médeia Bohemia považuje krok firmy Penta Investments za dosť neobvyklý v situácii, keď nie sú vyjasnené vzájomné vzťahy,“ uviedol Jan Charvát, mediálny zástupca firmy KTP Quantum. Podľa člena predstavenstva Penta Group Martina Kúšika potrebovala Penta Investments peniaze, a tak akcie kúpeľov použila na zaistenie repo operácie.

Penta Investments prevzala kontrolu nad kúpeľmi Lázně Jáchymov v stredu 27. februára, kedy uplatnila opciu kvôli porušeniu zmluvy zo strany Médeia Bohemia. Akciami kúpeľov mala istenú 80-miliónovú pôžičku (CZK), ktorá s úrokmi narástla na 126 mil. CZK. Médeia označila krok Penta Investments za protiprávny. Penta Investments poskytla dlžníkovi na vysvetlenie porušenia zmlúv alebo nápravu dvojtýždenný limit, a operácie s Invest Kapa podmienky nijakým spôsobom nezmenili. „Uskutočnenie tejto transakcie nemá žiaden vplyv na návrh Penta v prospech Médeia Bohemia. Ak Médeia v lehote preukáže, že zmluva porušená nebola, Penta to bude rešpektovať,“ uviedol Kúšik.

„Médeia Bohemia je schopná v stanovenej lehote dokázať, že zmluvné vzťahy neporušila,“ reagoval Charvát a dodal, že firma už minulý týždeň podala na súde predbežné opatrenie, aby zamedzila obchodovanie s akciami Lázní Jáchymov. Predstavenstvo Médeia Bohemia oznámilo, že firma bola a je pripravená dlh voči Penta Investments predčasne uhradiť, čo jej oznámila minulý týždeň. Postupom firmy Penta Investments sa údajne cíti poškodená a považuje ho za neopodstatnený. Penta Investments uplatnila opciu aj napriek tomu, že prvým, kto má záložné právo na Lázně Jáchymov, je Československá obchodní banka. Tá sa k použitiu opcie zatiaľ nevyjadrila.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS