ČLÁNOK
Ľahký priemysel dosiahol v prvom polroku zisk 2,1 mld. Sk
5. októbra 2001

Ľahký priemysel (ĽP) dosiahol za prvý polrok zisk pred zdanením vo výške 2,141 mld. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka predstavuje 98-percentný nárast. Tržby bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní podnikov ĽP boli vo výške 22,067 mld. Sk, pričom za prvý polrok 2000 predstavovali len 18,951 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR Dagmar Hlavatá.

Celkové náklady podnikov vzrástli medziročne o 9,6 % a k ultimu júna dosiahli 23,467 mld. Sk. Odvetvie vytvorilo pridanú hodnotu na úrovni 9,258 mld. Sk, čo je o 16,4 % viac ako vlani. Podniky ĽP vyviezli za šesť mesiacov výrobky za 29,5 mld. Sk, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo len 24 mld. Sk.

Rezort ľahkého priemyslu zaznamenal nárast investícií medziročne o 28 % na úroveň 1,798 mld. Sk. Hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku poklesla o 7,5 % na tohtoročných 29,682 mld. Sk. Vlastné imanie spoločností patriacich do ĽP bolo na konci júna 14,957 mld. Sk, čo je o 15,5 % viac ako vlani.

Podniky ĽP dosiahli v prvom polroku rentabilitu vlastného imania na úrovni 14,3 % a rentabilita nákladov bola 9,1 %. Výška bankových úverov podnikov poklesla takmer o 23 % a predstavovala 6,65 mld. Sk. Spoločnosti ĽP zaznamenali pokles záväzkov po lehote splatnosti, ktorých výška bola 2,81 mld. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti poklesli na 3,13 mld. Sk. Priemerný evidenčný počet zamestnancov ostal oproti prvému polroku 2000 takmer nezmenený a po miernom náraste dosiahol 74 776 osôb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS