ČLÁNOK
Lafarge Slovakia sa bude opäť domáhať práv na súde
28. júna 2002

Spoločnosť Berger Slovakia, a.s. nezapísala spoločnosť Lafarge Slovakia do zoznamu svojich akcionárov, a to aj napriek tomu, že Lafarge Slovakia odkúpila v máji akcie Bergeru od drobných akcionárov. „Navyše Berger Slovakia odmietla pustiť zástupcov spoločnosti Lafarge v stredu na ich valné zhromaždenie,“ uviedol pre agentúru SITA Marián Kolník z Lafarge Slovakia. Ako ďalej Kolník pokračoval, Lafarge Slovakia je tak znova odkázaná domáhať sa svojich práv cestou súdu.

Na stredajšom riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Berger Slovakia sa prerokovávali jej hospodárske výsledky, zmena stanov, ktorá opäť zavedie možnosť predstavenstva odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií. „Podľa predchádzajúcich stanov predstavenstvo spoločnosti mohlo akcionárovi neschváliť predaj jeho akcií tretej osobe bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Nakoľko sa však od 1. januára tohto roka zmenil Obchodný zákonník, táto možnosť sa stala neplatnou,“ doplnil Kolník. Podľa Kolníka je z tohto konania spoločnosti Berger Slovakia zrejmé, že chce zabrániť, aby sa Lafarge Slovakia stala akcionárom spoločnosti.

V stredu sa taktiež uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Považskej cementárne, a.s., Ladce (PCLA), na ktorom sa prerokovalo schválenie výročnej správy spoločnosti, ročná účtovná závierka, rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2001 a rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti. Podľa Kolníka, ako zástupcu minoritného vlastníka, sa valné zhromaždenie opäť uskutočnilo podľa „tradičného“ scenára. „Minoritným akcionárom neboli opäť vysvetlené dôvody hospodárenia PCLA s odôvodnením, že požadované informácie sú predmetom obchodného tajomstva,“ ukončil M. Kolník.

Lafarge Slovakia má v súčasnosti v PCLA 27-percentný podiel. Berger Holding vlastní v spoločnosti 72,96-percentný balík akcií, ktoré spoločnosť získala v roku 1999 od dovtedajšieho majoritného akcionára – zamestnaneckej akciovej spoločnosti Portlandcement prostredníctvom právneho zástupcu Portlandcementu, spoločnosti Juris Invest (vlastnícky podiel 15 % akcií) a fyzickej osoby André Scholz (29 %), v tom čase zamestnanca poradenskej firmy Rödl&Partner, audítora spoločnosti Berger Holding GmbH. Žalobu na prevod akcií podal bývalý predseda predstavenstva Portlandcementu Anton Janík v roku 1999. Podľa neho, akcie spoločnosti PCLA boli jediným bonitným majetkom spoločnosti Portlandcement a boli prevedené len na jedného z akcionárov Považskej cementárne spôsobom odporujúcim zákonu – t.j. konaním v zhode.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS