ČLÁNOK
Laboratórium Intel Research Cambridge podporí víziu sveta, v ktorom budú milióny prepojených bezdrôtových zariadení
10. marca 2003

Spolocnost Intel oznámila otvorenie Intel Research Cambridge, laboratória, kde budú spolupracovat výskumníci spolocnosti Intel a univerzitný personál na otvorených výskumných projektoch smerujúcich k urýchleniu konvergencie výpoctových a komunikacných zariadení. Výskumné laboratórium v Cambridge sa bude venovat predovšetkým novým sietovým systémom, zariadeniam a softwaru a vývoju príslušných technológií, otvárajúcich cesty k novým kategóriám distribuovaných systémov.

„Laboratórium Intel Research Cambridge podporí našu víziu Proactive Computing (proaktívne informacné systémy), víziu sveta, v ktorom budú milióny prepojených drobných bezdrôtových zariadení, spolupracujúcich na zistovaní a uspokojovaní našich potrieb. Aby miliardy takých sietových zariadení mohli skutocne pozitívne ovplyvnit náš spôsob života, práce, ucenia a zábavy, musíme zistit, akým spôsobom by mali byt koncipované a organizované,“ povedal David Tennenhouse, viceprezident skupiny Intel Corporate Technology a riaditel výskumu. „Také zadanie si žiada výskum v rámci rôznych odborov, rozsiahle testovanie prototypov sietových systémov a aplikácie v rôznych variáciách. A práve široký záber výskumných aktivít na cambridgskej univerzite takú rôznorodost vedeckých disciplín pre spoluprácu vedcov spolocnosti Intel a univerzitných bádatelov ponúka.“

„Založenie laboratória Intel Research v Cambridgi jednoznacne vítame. Teším sa na spoluprácu medzi spolocnostou Intel a našou univerzitou obecne, predovšetkým v pocítacovom laboratóriu. Je to jednoznacný pokrok: technologická spolupráca s poprednou svetovou firmou, ktorá vidí prínos výskumu a dokáže to plošne uplatnit,“ povedal profesor Ian Leslie, University of Cambridge.

„Som velmi rád, že si spolocnost Intel vybrala pre umiestenie svojho najnovšieho laboratória práve Cambridge. Spoluúcast na vývoji špickových technológií je pre našu univerzitu velmi dôležitá a systém spolupráce v laboratóriu práve toto umožnuje,“ povedal Prof. Sir Alec Broers, rektor University of Cambridge.

Laboratórium Intel Research Cambridge poskytuje priestor 20-25 vedcom spolocnosti Intel a rovnakému poctu univerzitných pracovníkov, absolventov ci hostujúcich vedcov. Riaditelom laboratória bude Dr. Derek ‚Mac‘ McAuley, spolupracujúci lektor pocítacového laboratória University of Cambridge a zakladajúci clen výskumných laboratórií spolocností Microsoft a Marconi na rovnakej univerzite. Laboratórium Intel Research Cambridge sa najprv zameria na problémy spojené s návrhom aplikácií nových komunikacných a sietových technológií. Pod to spadá základný výskum sietových systémov, od matematického modelovania sietovej prevádzky až po technológie ako je optické prepínanie. Laboratórium v Cambridge sa pripája v sieti Intel Research Network (www.intel-research.net) k dalším trom laboratóriám spolocnosti Intel na univerzitách v amerických mestách Seattle, Berkley a Pittsburgh.

Výskum spolocnosti Intel v oblasti EMEA

V Európe je laboratórium spolocnosti Intel umiestnené v Barcelone, na University Politecnica de Catalunya. Tu sa zameriavajú na špecializovaný výskum a vývoj v oblasti mikroprocesorov. Dalšie laboratóriá so zameraním na technologický výskum a produktový vývoj sú v Rusku, medzi mestami Moskva, Sarov a Nižný Novgorod. Celkovo sa výskumom v spolocnosti Intel zaoberá viac ako 200 zamestnancov a podnikatelov, spolupracujúcich ako jeden prepojený celok.

Spolocnost Intel je najväcším svetovým výrobcom mikroprocesorov, a zároven je popredným výrobcom pocítacových, sietových a komunikacných produktov. Podrobné informácie o spolocnosti Intel sú k dispozícii na www.intel.com/pressroom alebo www.intel.com/cz/pressroom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS