ČLÁNOK
Ľ. Černák pripúšťa výmenu akcií ST za dlhopisy FNM
22. apríla 1999

Zároveň ministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi uložila urýchlene novelizovať zákon o strategických podnikoch, ktorý by umožňoval model navýšenia kapitálu v ST. Novela by taktiež podľa slov ministra Černáka mala umožniť výmenu akcií ST za dlhopisy Fondu národného majetku (FNM) SR, čím by sa otvoril priestor pre úhradu záväzkov voči občanom.

Pri výbere aranžéra procesu privatizácie ST vznikli podľa Ľ. Černáka nové skutočnosti. Vláda poverila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Gabriela Palacku preveriť avizované personálne zmeny v spoločnostiach uchádzajúcich sa o aranžovanie spomínaného privatizačného procesu. Minister hospodárstva konkrétne spomenul informáciu, že z Deutsche Bank odišli odborníci na oblasť telekomunikácií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS