ČLÁNOK
Kým v r. 1994 dosiahli výdavky v zdravotníctve 19,3 mld Sk, v r. 1995 to bolo už 26,7 mld Sk a v r. 1996 až 36,2 mld Sk.
28. augusta 1997

»Informoval o tom 27.8. podpredseda vlády a minister financií Sergej Kozlík na stretnutí predstaviteľov ministerstva financií s ministrom zdravotníctva Ľubomírom Javorským, zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska, Združenia zdravotných poisťovní i Slovenskej lekárnickej komory. Cieľom rokovania bola analýza systému zdravotníctva. Podľa S. Kozlíka treba zastaviť nárast deficitu v zdravotníctve, ktrý dosiahol v r. 1996 až 3 mld Sk a v I. polroku t.r. sa ešte prehĺbil o 1,3 mld Sk. Prijaté opatrenia sa týkajú liekovej politiky, najmä prehodnotenia súčasnej 13% veľkoobchodnej prirážky k cenám liekov. „Niektorí distributéri tvrdia, že vedeli zabezpečiť lieky aj v nižšej úrovni rozpätia, aké je v súčasnosti. Chceme prikročiť k regresívnemu vymedzeniu obchodnej prirážky v systéme lekární (aby nebola zainteresovanosť na čo najvyšších cenách liekov) a dotiahnuť tieto vzťahy až po poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Bude preverený aj systém príjmov zdravotných poisťovní. Poisťovne musia zvýšiť tlak na výber poistného aj s využitím exekučných konaní. V oblasti zdravotnej starostlivosti by sa mala uzatvoriť dohoda na limity výdavkov na úrovni roku 1996 v sektore liekov a zdravotného špeicálneho materiálu, pričom aj v oblasti výkonov sa prikročí k ich limitovaniu na úrovni dvanástiny roku 1996 s trojpercentným navýšením,“ uviedol S. Kozlík. Budú novelizovať aj dodatky k zmluvám poisťovní s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS