ČLÁNOK
Kvôli výhradám EK sa má zmeniť zákon k 2. pilieru
8. februára 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje kvôli výhradám Európskej komisie (EK) novelizovať zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Komisii sa totiž nepozdáva, že Národná banka Slovenska má právomoc povoliť dôchodkovému fondu, aby investoval svoje aktíva až do 50 % ich čistej hodnoty iba do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, ktorý patrí do eurozóny. „Podstatou výhrad bola najmä diskriminácia tých členských štátov Európskej únie, ktoré nemajú zavedenú menu euro,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Navrhovaná novela zákona má preto uvoľniť investičné podmienky a vytvoriť širší priestor pre investovanie prostriedkov v dôchodkových fondoch aj mimo rámca eurozóny. „Predkladateľ návrhu, vedomý si záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a rešpektujúc výhrady Európskej komisie voči niektorým investičným parametrom obsiahnutým v súčasnom znení zákona navrhuje účinnosť predkladanej novely na čo najskorší možný termín, a to na deň vyhlásenia,“ skonštatoval rezort.

Európska komisia požiadala 28. januára tohto roka Slovensko, aby odstránilo investičné obmedzenia zákonných dôchodkových fondov. „Európska komisia sa rozhodla formálne požiadať Slovensko o odstránenie niektorých investičných obmedzení zákonných dôchodkových fondov, ktoré z pohľadu komisie predstavujú porušenie článku zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým sa zakazujú obmedzenia voľného pohybu kapitálu,“ informovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Súčasné znenie zákona o starobnom dôchodkovom sporení totiž podľa Európskej komisie slovenským orgánom umožňuje aj naďalej diskriminovať investície do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, ktorý nepatrí do eurozóny, alebo treťou krajinou. „Ak komisia do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže túto vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie,“ skonštatovala Európska komisia koncom januára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS