ČLÁNOK
Kvôli transformácii očakáva OTP Bank v tomto roku stratu
16. augusta 2002

Hospodárenie OTP Banky Slovensko, a.s. by malo v tomto roku skončiť so stratou. Dôvodom je naštartovanie transformačných a rozvojových procesov po vstupe nového investora. Už v budúcom roku by mohla banka dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok a od roku 2004 by mala dosahovať zisk. Povedal to generálny riaditeľ banky Károly Hodossy. Tohtoročnú očakávanú stratu by mala banka sanovať zo zvýšeného základného imania.

Navýšenie základného imania o 1,044 mld. Sk schválili akcionári banky v stredu. Ako povedal Hodossy, majoritný akcionár banky, maďarská OTP Bank, z toho v súlade s privatizačnom zmluvou upíše 1 mld. Sk. Zvyšok by mali upísať minoritní akcionári. Maďarská OTP uvažuje s možnosťou, že prejaví záujem aj o upísanie akcií v druhom kole v prípade, že toto právo v prvom kole nevyužijú ostatní akcionári. „Hlavný akcionár banky zvažuje tiež vypísanie verejného prísľubu na odkup akcií od drobných akcionárov,“ dodal Hoddosy.

Podľa Hoddosyho stojí banka v súčasnosti na štartovacej pozícii a čakajú ju mnohé zmeny. OTP sa bude v prvom rade snažiť prostredníctvom nového produktového portfólia získavať primárne vklady. Orientovať sa bude predovšetkým na retailové bankovníctvo a malé a stredné podniky. Na jeseň tohto roku chce banka začať s reálnym poskytovaním hypotekárnych obchodov. S rozvojom elektronického bankovníctva počíta v budúcom roku. „Do roku 2005 by sa OTP mohla stať jednou z najväčších bánk,“ skonštatoval.

V minulom roku banka dosiahla zisk takmer 5,3 mil. Sk. Akcionári banky v stredu rozhodli o jeho použití. Do zákonného rezervného fondu pôjde takmer 4,1 mil. Sk a zvyšok bude smerovať do sociálneho fondu. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla banka zisk takmer 68 mil. Sk. Bilančná suma banky predstavovala ku koncu júna 20,721 mld. Sk. Hlavnou súčasťou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 12,387 mld. Sk. Banka k ultimu júna evidovala vklady klientov v objeme 11,279 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom OTP je maďarská OTP Bank s 95,74-percentným podielom na základnom imaní. Od štátu získala 69,56 % akcií vtedy ešte Investičnej rozvojovej banky a od Slovenskej poisťovne 22,99 % akcií, za čo celkovo zaplatila 700 mil. Sk. Neskôr odkúpila od drobných investorov ďalšie akcie. Nové meno OTP Banka Slovensko používa od začiatku augusta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS