ČLÁNOK
Kvôli rastu regulovaných cien zvýši NBS odhad inflácie
28. novembra 2000

Pod vplyvom úprav regulovaných cien pripravovaných od začiatku budúceho roka zvýši Národná banka Slovenska (NBS) odhad koncoročnej inflácie v roku 2001. Predpokladaný rast cenového indexu v rozmedzí 6,8 – 8,5 % bude napriek tomu stále pomalší ako odhad pre tento rok stanovený na 8,8 – 9,9 %. „Inflácia nebude nižšia tak výrazne, ako sme očakávali,“ povedal pre agentúru SITA vrchný riaditeľ menového úseku NBS Peter Ševčovic. Pôvodne totiž NBS počítala s rastom cien len o 6,0 – 7,2 %.

Prípadné zdraženie zemného plynu pre veľkoodberateľov o 30 % od 1. decembra sa na tohtoročnej inflácii neodrazí. Inak tomu bude v budúcom roku, keď táto úprava spolu s predpokladaným rastom ceny elektrickej energie pre priemysel o 10 % môže spôsobiť približne 5-percentné zvýšenie veľkoobchodných cien priemyselných výrobcov. Ako konštatoval P. Ševčovic, aj pod vplyvom týchto opatrení bude jadrová inflácia v roku 2001 v rozmedzí 3,5 – 5 %. Tento odhad berie do úvahy energetickú náročnosť jednotlivých priemyselných odvetví, keď najväčší dopad pocíti chemický, potravinársky, papierenský a hutnícky priemysel. Predpoklad NBS je podmienený ustálením kurzu koruny na úrovni 50 Sk/USD a ustálením ceny ropy na úrovni 30 USD/barel.

Priame premietnutie regulovaných cien do budúcoročnej inflácie bude vo výške do 4 %. NBS pritom vychádza z očakávaného zdraženia elektrickej energie pre domácnosti o 20 %, tepla o 20 %, zemného plynu pre domácnosti o 25 %, dopravných, poštových a telekomunikačných služieb po 10 % a nájomného o 35 %. Pri tomto odhade zobrala NBS do úvahy aj niektoré tlmiace faktory, predovšetkým pomalší rast domáceho dopytu a vplyv zakladania maloobchodných reťazcov na pokles spotrebiteľských cien. „Za prvý polrok klesol vnútorný dopyt v stálych cenách o 6,7 %, do konca roka by sa mal pokles zmierniť na 3 % a v budúcom roku už očakávame jeho reálny nárast,“ povedal v tejto súvislosti P. Ševčovic.

Zvyšovaním regulovaných cien a jeho vplyvom na infláciu sa bude v prvej polovici decembra zaoberať v rámci rokovania o menovom programe na budúci rok aj Banková rada. Podklady pre pripravované úpravy už príslušné ministerstvá predložili podpredsedovi vlády pre ekonomiku Ivanovi Miklošovi. Ten na ich základe pripraví návrhy možných zmien, ktoré následne prezentuje na rokovaní vlády. Formálne by mohli byť tieto úpravy schválené i na nižšej úrovni, kvôli citlivosti a dôležitosti sa však nimi bude zaoberať vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS