ČLÁNOK
Kvalite treba pomôcť presadiť sa
14. marca 2001

Spoločnosť Penta Group, a. s. sa rozhodla v spolupráci s Ekonomickou univerzitou (EU) a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PF UK) oceňovať výnimočných študentov týchto škôl. K aprílovej päťke ocenených pribudli ďalší dvaja študenti práva a traja budúci ekonómovia. Za PF UK sú to Stanislava Vráblová a Andrej Mráz a za EU Radovan Kaufman, Iveta Niňajová a Mária Halušková.
Cena Penta Group, a. s. za vynikajúce študijné výsledky vznikla, aby motivovala a podporila snahu vynikajúcich študentov. Rovnako by mala podporiť zbližovanie akademickej a praktickej sféry. Nemá ísť iba o formálne zbližovanie a spoločnosť má záujem spolupracovať nielen so študentmi, ale aj z pedagógmi spomínaných škôl. Ako povedal Juraj Luknár, riaditeľ spoločnosti, „hlavná činnosť Penta Group a.s. stojí na dvoch pilieroch – oblasti ekonomickej, najmä finančnom manažmente, účtovníctve, daňovníctve, a oblasti právnej, kde sa jedná predovšetkým o obchodné právo. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli podporiť najlepších študentov EU a PF UK a zároveň nadviazať úzku spoluprácu s týmito školami. Našim cieľom je tiež nájsť potenciálnych odborníkov, ktorí by dokázali priniesť zaujímavé myšlienky.“
Ocenení študenti musia spĺňať náročné podmienky, medzi ktoré patrí napríklad aktivita vo vedeckej práci, či publikovanie v oblasti svojho štúdia. Podmienok je viac a patrí k nim samozrejme aj aktívna excelentná znalosť anglického a ľubovoľného ďalšieho jazyka.
Ceny Penta Group, a. s. za vynikajúce študijné výsledky v podobe finančnej odmeny 50 tis. korún boli po prvý krát odovzdané v apríli tohto roku a ocenenými boli Jana Kvasničková a Peter Šafařík z PF UK a Peter Perutka, Andrej Piovarči a Martin Štefunka z EU.
Penta Group a.s. je slovenská investičná a poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá strategickým a portfóliovým investovaním a obchodovaním s cennými papiermi na medzinárodných finančných trhoch. Na podporu svojej činnosti vykonáva PG dôkladné vysoko odborné makroekonomické, odvetvové a mikroekonomické analýzy spracovávané analytickými skupinami, špecializovanými na jednotlivé oblasti podnikania a tiež analýzy finančného trhu.

Profily ocenených študentov

Mária Halušková je študentkou 5. ročníka Obchodnej fakulty EU, špecializácia Obchod a marketing. Počas štúdia absolvovala niekoľko predmetov mimo rámca predpísaných povinností, ako psychológia, pedagogika, didaktická technika,… . Ako každý z ocenených študuje cudzie jazyky. Ovláda Angličtinu, Nemčinu a Ruštinu. V každom jazyku absolvovala kurzy so zameraním na odbornú terminológiu. Jej ostatným zahraničným pobytom bolo 5 mesačné štúdium na Wirschaftuniversität Wien.
Iveta Niňajová, je študentkou 5. ročníka EU odbor Finančný manažment a účtovníctvo. Tento rok začala študovať v rámci výmenného programu Socrates na Wirschaftuniversität Wien. Od roku 1997 popri štúdiu pracuje v americkej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku – Molex GmbH. Leto 2000 strávila v USA v hlavnom stane spoločnosti Molex – Chicagu. Venovala sa tam problematike korporátnych financií. Aktívne pôsobila niekoľko rokov aj v študentskej organizácii AIESEC v oblasti public relations.
Jazyky : Nemčina, Angličtina, Ruština, slovom aj písmom. Medzi jej hobby patrí horolezectvo a ženský futbal.
Stanislava Vráblová, v súčasnosti študuje piaty ročník na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
Od októbra až do konca januára budúceho roka zároveň navštevuje Právnickú fakultu Viedenskej univerzity. Od roku 1998 pôsobí aj v praxi. Jej špecializáciou je poradenstvo pre zahraničných klientov. Spolupracuje s ekonomickými periodikami, aktívne spolupracuje s organizáciou ELSA. Ovláda nemecký, anglický, francúzsky a ruský jazyk.
Radovan Kaufman, je študentom 5. ročníka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Financie, bankovníctvo a investovanie. Okrem štúdia na EU sa zúčastnil napríklad na projekte EÚ v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý sa venoval ekononomickej a právnej problematike, s názvom European Integration and Internationalisation. Čo sa týka mimoškolských aktivít pracoval v rokoch 1995 – 97 v Nadácii „Cesta naproti“, kde sa podieľal na získavaní finančných prostriedkov a public relations v oblasti pomoci hendikepovaným ľuďom. Ovláda anglický a nemecký jazyk a má základy Portugalčiny. Je majstrom sveta a svetovým rekordérom v disciplíne 1 kilometer s pevným štartom z Majstrovstiev sveta telesne postihnutých športovcov v roku 1998 v Colorado Springs a zlatým medailistom v tej istej disciplíne na XI. paralympijských hrách v Sydney v roku 2000.
Andrej Mráz, je študentom 5. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti okrem toho študuje aj na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity, kde si na Inštitúte európskeho práva dopĺňa znalosti o oblasť komunitárneho práva. Okrem štúdia pôsobil v roku 1997 krátko v Družstevnej zdravotnej poisťovni – Druzap a od roku 1998 pracuje v komerčno-právnej kancelárii, ktorá sa orientuje najmä na oblasť obchodného a finančného práva v rozmere vnútroštátnom aj medzinárodnom. Čo sa týka jazykových znalostí ovláda nemecký a anglický, a to vrátane právnej terminológie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS